Hjem/Overlegen

About Overlegen

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Overlegen has created 129 blog entries.

Redaktørens spalte

Det er jubileumsår, Of ble dannet for 60 år siden – og bladet preges på mange måter av det! I tillegg er det 20-årsjubileum for OVERLEGEN selv, og det skal sannelig også nevnes. Det var Bente Mikkelsen som ledet Of i 2001 og den entusiastiske Brynjulf Ystgaard som var redaktør de første to årene. Bladet er en av Of s viktigste kommunikasjonsflater med medlemmene, og helt nylig er vi også digitalisert.

2021-03-23T07:36:52+01:00Overlegen 1-2021|

Utfordringer i 2021

Utfordringer i 2021 Overlegen nr 1 i 2021 er et jubileumsnummer i anledning av at Overlegeforeningen fyller 60 år og inneholder flere hyggelige hilsener fra politikere og samarbeidspartnere. Fellesnevneren som de trekker frem, er at ett godt samarbeid er det viktigste for å lykkes med vårt felles mål om at Norge fortsatt skal ha et av verdens beste helsevesen [...]

2021-03-23T07:39:26+01:00Overlegen 1-2021|

Tallenes tale om overlegene

Of passerer 10 500 medlemmer og 40 % kvinner. Foreningen ble stiftet i 1961 med 61 medlemmer, nå er det blitt over 10 500. Kvinnene er (endelig) i sterk fremmarsj, og det er kvinneflertall i omtrent halv­parten av spesialitetene. Størst kvinneandel er det i barne- og ungdoms­psykiatri med over 80%, lavest i thoraxkirurgi med bare 6,5%. Oslo universitetssykehus har nesten 20% av Ofs medlemmer ansatt. (Red.)

2021-03-23T07:45:57+01:00Overlegen 1-2021|

Legespesialistene kan nå selv velge yrkesforening: Of eller Ylf

I 2014 forhandlingene fikk Legeforeningen endelig igjennom at LIS skulle ha rett til faste stillinger, på linje med andre arbeidstakere i Norge. Noen mente nok at yngre leger hadde godt av å flytte litt på seg for å få erfaring fra ulike steder før man ble overlege, men samfunnet hadde endret seg og mobili­teten til leger hadde ikke økt, snarere tvert imot. Vi så at våre medlemmer i stor grad ble overleger ved det samme sykehuset de har vært LIS lege og at det ofte ikke var ønskelig å endre arbeidsted etter spesialisering, også fordi mange leger underveis fikk familiære forpliktelser.

2021-03-23T07:47:21+01:00Overlegen 1-2021|

Overlegenes arbeidsforhold og helse i perioden 2010-2019

Gode arbeidsforhold kan ha positiv innflytelse både på legers egen helse og kvaliteten på pasientbehandlingen. ­Overlegenes nøkkelfunksjon som klinikere, kliniske veiledere og veiledere for leger i spesialisering peker på betydningen av å kartlegge deres arbeidssituasjon og velvære. I en artikkel i Overlegen i 2011 viste vi at norske overleger jobber mye, har god helse og er gjennomgående fornøyde med jobben sin. Drøyt 40 % av overlegene opplevde samtidig de stadige omorganiseringene i helsevesenet som svært stressende (1).

2021-03-23T07:48:47+01:00Overlegen 1-2021|

Presentasjon av Ofs sekretariat – 2021

Yrkesforeningene har i en årrekke benyttet seg av tjenester i Legeforeningens sekretariat. Alle medarbeiderne i Ofs sekretariat har sitt ansettelsesforhold i Legeforeningens avdeling for Jus og Arbeidsliv, og er «utleid» i ulike prosentstillinger til Of. Sekretariatsleder i 50 prosent, juridiske rådgivere i totalt 70 prosent og konsulent i 20 prosent.

2021-03-23T07:49:58+01:00Overlegen 1-2021|

På sporet av den tapte tid

Jeg innbiller meg å ha hørt – for mange år siden – et sitat av nestoren Ole Berg1, hvor han predikerer at det vil komme store omveltninger i sykehusene. Og at «legene vil være de siste til å forstå hva som skjer». Sitatet er i mitt hode akkompagnert av et bilde fra en gammel lærebok – av Arkimedes som overrumples av soldater og utbryter «ikke trå i mine sirkler!» (før han stikkes i hjel). Om Berg noensinne har uttalt seg i denne retning, så har han fått rett. Endringene de siste to-tre ti-årene har ikke vært altomfattende, men likevel gjennomgripende. Hvor går veien videre?

2021-03-23T07:51:23+01:00Overlegen 1-2021|

Overlegen: «Fra arbeidstageroverlege til klinikkarbeider?» (gjentrykk)

Dette nummeret av Overlegen er et jubileumsnummer. Vi forsøker å se fremover, men også bakover. Professor Ole Berg ledet Avdeling for ­helseledelse og helseøkonomi ved UiO, og var stifteren av Ole Berg ­studiet, hvor utallige leger har fått sin lederutdanning. Til Ofs 50-års jubileum i 2011 skrev han «En fortelling i tre avsnitt», en historie om fremveksten og ­omdannelsen av rollen som overlege. Til dette nummeret velger vi å gjentrykke tredje avsnittet «Fra arbeidstageroverlege til klinikkarbeider?». Hans noe dystre spådommer er langt på vei blitt gjort til virkelighet i løpet av de 10 årene som er gått. (Red.)

2021-03-23T07:54:24+01:00Overlegen 1-2021|
Go to Top