Faktaundersøkelser: Grunn til bekymring?

Statistikk fra Domstolsadministrasjonen viser at konfliktnivået i norsk arbeidsliv øker1. Det samme gjør køen av arbeidsgivere og arbeidstakere som vil prøve saker for retten. Situasjonen åpner for alternative metoder for konfliktløsning, og markedet av tilbydere med ulik profesjonsbakgrunn er i vekst. Det er ikke mange lover eller retningslinjer som jurister og/eller psykologer må ta hensyn til når de tilbyr «faktaundersøkelser». Metodens faglige, juridiske og etiske forsvarlighet er i liten grad undersøkt. Diskusjoner om metodens forsvarlighet har inntil nylig vært mer eller mindre fraværende. Her vil vi med utgangspunkt i tidligere studier og et pågående forskningsprosjekt se nærmere på noen kritiske utfordringer ved fataundersøkelser som metode for konfliktløsning.

2020-06-03T07:59:02+02:00Overlegen 1-2019|

OUS prosessen – kort oppsummert

I styrevedtak 6-2019 vedtok styret i Helse Sør-Øst 31. januar å godkjenne konseptfaserapporten for utbygging av Aker-Gaustad. Og å legge rapporten til grunn for en lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet. Sykehusets egne ansatte-representanter hadde da allerede gått i mot å godkjenne ­konseptfasen, og også i Helse Sør-Øst sitt styre gikk de ansatte-­representantene i mot vedtaksforslaget, og i mot å søke lån basert på rapportens løsningsforslag.

2020-06-03T07:59:57+02:00Overlegen 1-2019|

Trenger vi enda en forening som skal jobbe med kvalitet og pasientsikkerhet?

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (LFKP), også kalt Leger for:bedring, er en spesialforening i Den norske legeforening. Foreningen som ble stiftet på stiftelsesmøte 15.11.2017, er for leger og medisinstudenter med interesse for kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og kvalitetsledelse.

2020-06-03T08:00:30+02:00Overlegen 1-2019|

Fersk i hvit frakk

Jeg hadde ikke vært lege i mer enn tre måneder da jeg fikk æren av å overta som redaktør for Yngreleger.no, medlems­magasinet til Yngre legers forening. Jeg er født på 90-tallet og er blant foreningens yngste rent aldersmessig – og blant de minst erfarne. Fra tidligere hadde jeg noe journalistisk og ­redaksjonell erfaring fra blant annet Aftenposten og Terrengsykkel.no, så jeg har ­kanskje mer journalistisk erfaring en den jevne lege. Det var med ærefrykt jeg tok over stafettpinnen 01.01.19.

2020-06-03T08:01:03+02:00Overlegen 1-2019|

Det frikoblede lederskapet

Hvem vil vel sette en jurist til å være rektor på en barneskole? Eller en lege til å lede en domstol? Forskning* har vist at sykehus ledet av leger er bedre drevet enn sykehus som ikke er ledet av leger. Språk er makt og når våre ­ledere i dag er mer interessert i om en bestemt behandling gir økonomisk overskudd, og ikke i om den hjelper en pasientgruppe, da er dagens lederskap frikoblet, eller kanskje frakoblet, vår kliniske hverdag.

2020-06-03T08:01:48+02:00Overlegen 1-2019|
Gå til toppen