Den moderne Legerollen: Stilt overfor personvern og byråkrati

Den siste tiden har det pågått en viktig debatt om farlige pasientsituasjoner knyttet til manglende oversikt og registrering av medisinsk teknisk utstyr, som f.eks. pacemakere. Debatten har, svært betimelig, glidd over i en bredere ­problemstilling knyttet til at vi opplever et stadig økende personvernbyråkrati som trumfer viktige fagmedisinske hensyn. Dette kan i sin tur betraktes som utslag av en trend. Ikke bare i helsevesenet, men også innenfor skoleverk, politi m.fl.; en generell byråkratisering rundt primæroppgavene i samfunnet.

2020-06-03T08:04:05+02:00Overlegen 1-2019|

Lederforum: – Gode beslutninger fattes sjelden av én person alene bak et skrivebord

Konklusjoner og løsninger kan fortone seg som de eneste riktige for ledelsen, og de kan i og for seg også være fornuftige gitt forutsetningene. Men hvis folk ikke eier verken problemstillingene eller løsningene – ved at de har blitt involvert underveis – fungerer det sjelden. Det kan i beste fall bli et blaff, men så går alt tilbake til «det gamle».

2020-06-29T09:22:54+02:00Overlegen 1-2019|

JUS FOR LEGER: Trakassering

Bevisstheten om trakassering i arbeidslivet har økt de senere årene. I mange av disse sakene er det vanskelig å få tak på hva som egentlig har skjedd. Men noen ganger er faktum ganske klart. Den 15. januar 2019 falt en dom i Oslo tingrett som gjaldt tvist om lovligheten av en avskjed. Dommen er illustrerende for de vurderinger som domstolene foretar i slike saker, men den må leses med forbehold om at den kan ankes og at de rettslige vurderingene ikke nødvendigvis vil bli stående eller være ­retningsgivende for senere saker.

2020-06-19T09:15:31+02:00Overlegen 1-2019|

Ferie – noe for meg?

I det vi skriver februar er mange godt i gang med å plan­- ­legge årets ferie. For mange går planleggingen «knirkefritt», de får den ferien de skal ha på et tidspunkt de ønsker. For andre igjen oppstår det uklarheter og gjerne uenighet med leder om hvilke ­rettigheter den enkelte har til selv å bestemme når ferie skal avvikles.

2020-06-19T09:50:49+02:00Overlegen 1-2019|
Gå til toppen