Intervju med Erlend Tuseth Aasheim Avdelingsdirektør Global Helse og Dokumentasjon, Helsedirektoratet

I arbeidet med «Klimanummeret» ønsket vi et myndighetsperspektiv og kontaktet Helsedirektoratet – litt usikker på om det var rette instans – det kunne vært andre deler av statsapparatet, men kanskje mest interessant om det var i vår sektor. Det viste seg at Helsedirektoratet har en egen avdeling som ledes av Erlend Tuseth Aasheim og har denne ­problematikken på dagsorden.

2020-04-02T07:43:47+02:00Overlegen 1-2020|

Hvordan skal Arbeiderpartiets tillitsreform fylles med reelt innhold?

På LO stats kartellkonferanse i november 2019 varslet Jonas Gahr Støre at Arbeiderpartiet ville utarbeide en tillitsreform mot valget i 2021. Arbeider­partilederen uttalte senere til Dagbladet at New Public Management av offentlig sektor har vært en rådende tenkning i Europa de siste 20-30 årene. Den hadde gode hensikter: Å sette seg klarere mål og bruke ressursene bedre men at å styre etter mål har blitt til en pervers, detaljert målstyring som ikke tjener noen.

2020-02-27T08:05:10+01:00Overlegen 1-2020|

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Legeforeningen viser innledningsvis til vår innspillsrapport til helse- og sykehusplanen «Invester for framtiden»1. Vi har vært forkjemper for en nasjonal helse- og sykehusplan, og det er positivt at helsetjenesten arbeider med nye planer hvert fjerde år. Denne andre ­planen omhandler også i større grad hele helsetjenesten samlet gjennom områdene ­samhandling, digitalisering, kompetanse, rekruttering og psykisk helse. Det er avgjørende ­ med en plan som sikrer god utvikling av hele helse- og sykehustilbudet i Norge. Vi har forventninger til at Stortingets behandling og medvirkning fører til en styrket plan for 2020-23.

Nye lovbestemmelser om varsling

Varsling har stått på agendaen til Arbeidsdepartementet en god stund nå. Blant annet ble det nedsatt et offentlig utvalg 11 november 2016, og som ­leverte en utredning 15 mars 2018.De som hadde store forventninger til ­betydelige lovendringer, har grunn til å være skuffet. Noen lovendringer har blitt implementert, blant annet ble varslingsreglene ble samlet i et eget kapittel 2A den 1. juli 2017. Den siste lovendringen ble gjennomført fra 1. januar 2020.

2020-06-19T09:19:48+02:00Overlegen 1-2020|
Gå til toppen