Hjem/Overlegen/Overlegen 1-2021

OVERLEGENS Perspektivmelding

Regjeringen har lagt frem sin perspektivmelding, hvor den trekker opp ­utfordringene de nærmeste 40 årene. Det er en meget utfordrende øvelse, og den er ikke mulig uten også å skue bakover. Hvor var vi, hvor er vi, hvordan kom vi hit, og hvor skal vi? Bakgrunnen for denne artikkelen er en diskusjon i redaksjonskomitéen, hvor redaktøren og undertegnede fikk merkelappen «Gamle gubber», sikkert fortjent. Her skal jeg prøve å trekke opp perspektivene for overlegene fremover, om enn ikke 40 år.

2021-03-23T07:52:12+01:00Overlegen 1-2021|

Tanker om digitale løsninger for konsultasjoner

Tanker om digitale løsninger for konsultasjoner Pasientens helsetjeneste, sier Høie. Det er et selvsagt og godt utgangspunkt for utvikling både av eksisterende og nye helsetjenester. Av Bjørn Magne Jåtun, barnelege, Ålesund sykehus Perspektiver om konsultasjoner Å møte pasienten på deres premisser og ut fra deres behov. Helsetjenester kan ytes på mange måter, [...]

2021-03-23T07:56:05+01:00Overlegen 1-2021|

Digitalisering – for bedre helsetjenester

De siste tiårene er det innført et stort antall IKT-løsninger i helsetjenesten. I økende grad registreres informasjonen digitalt i stedet for på papir. Innen mange fagområder er arbeidsmåter radikalt endret og tjenestene forbedret. Ett eksempel er radiologi hvor man arbeider med digitale bilder. Teknologi har gått fra å være et støtteområde til å bli en sentral og integrert del av tjenestene.

2021-03-23T08:31:25+01:00Overlegen 1-2021|

Tillitsbasert ledelse

Tillit er et fint ord. Tillit er selve «gudestoffet», skrev Per Fugelli (1). Uten tillit vil medisinen bli «en slagmark invadert av advokater, byråkrater, journalister, kontrollører, konsumenter og spekulanter», hevdet han. Sosiologen Helge Skirbekk fant at selv om pasienter i utgangspunktet har tillit til leger som gruppe, er legers atferd i det kliniske møtet avgjørende for om pasientene er villig til å gi legen tillit (2). Legen må ta seg tid, ta pasienten på alvor og følge opp pasientens problemer, avdekket Skirbekk.

2021-03-23T08:00:49+01:00Overlegen 1-2021|

Tillitsledelse – har vi en bedre fremtid?

OVERLEGEN har hatt digitalt teamsmøte med Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet.  Tillitsledelse - har vi en bedre fremtid? Organisering og ledelse av spesialisthelsetjenesten griper direkte inn i overlegenes hverdag. New Public Management (NPM) (og den med­følgende markedstenkningen) er et skjellsord hos legene, og vi øyner et håp når noen tar til orde for en ny [...]

2021-03-23T08:01:26+01:00Overlegen 1-2021|

Et år med Covid-19

For ett år siden ble vi uforberedt invadert av det nye Coronaviruset – det skulle utvikle seg til en pandemi og sette flere lands helsevesen på en meget alvorlig prøve. Vi så det utvikle seg i øst, men vi er vant til at det ikke helt når våre land og vi slipper med skrekken. Så ikke denne gang. Det ble vanlig med svært alvorlige rapporter fra Italia med daglige dødstall vi er helt uvant med, når det er 100 år siden Spanskesyken og de store Pestene herjet i middelalderen.

2021-03-23T08:02:06+01:00Overlegen 1-2021|
Go to Top