Helsepersonell må være oppmerksomme på pasientenes barn

• Ny lovendring tar sikte på å ivareta behovet til barn av ­pasienter med ­alvorlig somatisk sykdom, psykisk sykdom eller rus­avhengighet • Helsepersonell har i dag ingen plikt til å ivareta mindreårige barns ­interesser • Informasjon skal kunne gis uten hinder av lovpålagt taushetsplikt • Leger må delta aktivt med å utforme gode rutiner i egen ­virksomhet

2023-04-13T11:01:19+02:00Overlegen 2-2008|
Gå til toppen