Kjære kolleger

Redaktørens spalte: Kjære kolleger Arild Egge, red I jubileumsnummeret hadde vi fokus på sykehusspesialisten og foreningen – naturlig nok. Vi trykket artikkelen til Rosta og Aasland der ett av resultatene var at vi stadig bruker mindre tid på pasientkontakt – det må jo være et tankekors.

Gå til toppen