Totallønn

Av Overenskomsten del A2 § 5.1 fjerde ledd følger det at «Partene lokalt kan avtale totallønnsmodeller der dette anses hensiktsmessig. Dersom det ikke oppnås enighet lokalt om slike lønns­modeller, legges overenskomstens ­bestemmelser til grunn.»

2023-03-20T14:55:23+01:00Overlegen 2-2013|
Gå til toppen