Etter stortingsbehandlingen, hva skjer med Oslo universitetssykehus?

9. april behandlet Stortinget et forslag fra opposisjonen (unntatt Arbeiderpartiet) om utredning av Ullevål-tomta (1). Forslaget innebar å instruere helseministeren – i en sak han etter hvert har lagt mye prestisje i. Høie har uforbeholdent stilt seg bak direktør Eriksteins plan om å legge ned Ullevål og dele akuttsykehusets virksomhet i to. Region og landsfunksjoner skal flyttes til Rikshospitalet med tre bydeler, og det resterende skal flyttes til et nytt sykehus på Aker. I en senere etappe ­planlegges en utvidelse av Aker sykehus som skal gi rom for å flytte alle Groruddalens bydeler ut av Akershus universitetssykehus.

2020-06-05T16:12:09+02:00Overlegen 2-2019|

Nordöl 2019

Årets Nordöl (møte mellom de nordiske legeforeningene) var i Finland fra den 02.05 t.o.m. den 04.05. Vi var en delegasjon på fire stykker fra Norge, to fra Sverige, tre fra Danmark og fire fra Finland som møttes på Hanaholmen i Espoo.

2020-06-05T16:12:51+02:00Overlegen 2-2019|

Jus for leger: Åpenhet i grenseland

Jus for leger: Åpenhet i grenseland Den senere tid har vært preget av en rekke store debatter om informa­sjonshåndtering i helsetjenesten. Mange av disse debattene er utslag av en ny informasjonshverdag preget av digitalisering, nye plattformer og nye muligheter for informasjonsdeling. Legeforeningen er sterkt engasjert i spørsmålene, da god og sikker informasjonsforvaltning er avgjørende for pasientbehandling og tillit til [...]

2020-06-19T09:15:06+02:00Overlegen 2-2019|

Arbeidsmiljølovens vern mot diskriminering – samt litt om ny likestillings- og diskrimineringslov

Jeg tar i denne artikkelen sikte på en nærmere gjennomgang av arbeidsmiljølovens vern mot diskriminering. Men først er det hensiktsmessig å avgrense mot likestillings- og diskriminerings­lovens diskrimineringsvern. Jeg innleder derfor med en noe ­summarisk gjennomgang av ny likestillings- og diskrimineringslov før jeg behandler arbeidsmiljølovens vern mot diskriminering.

2020-06-19T09:49:37+02:00Overlegen 2-2019|
Go to Top