Lederutvalget for overleger i lederstillinger på sykehusene – tid for seminar!

Lederutvalget for overleger i lederstillinger på sykehusene – tid for seminar! Av Marieke Claessen Leder, Ofs lederutvalg Overlegeforeningen (Of) har i mange år hatt et lederutvalg som har jobbet med saker som om­- handler overleger i lederstillinger. Fra organisering av en intern leder­- utdanning i Legeforeningen til stipendordninger for ulike lederutdanninger og [...]

2020-06-18T12:00:06+02:00Overlegen 2-2020|

Tema Pandemi: Koronapandemien

Legeforeningen har gjennomført sitt første digitale landsstyremøte. Legeforeningens president Marit Hermansen kom i sin hilsningstale til landsstyret selvfølgelig inn på situasjonen for helsevesenet under denne store utfordringen for oss, og «Overlegen» har fått lov til å klippe ut dette fra talen hennes, som jo er en hyllest av alle dere som har stått på og omstilt dere for å klare å få til å gi best mulig behandling for alle som trengte det. (Red.)

2020-06-18T12:00:41+02:00Overlegen 2-2020|

Tema Pandemi: Livet i limbo – mens vi venter på covid del 2

Akershus universitetssykehus (Ahus) fikk sin første covidpasient 5. mars. Tre uker senere hadde vi 62 pasienter innlagt med covid, og behovet for ­intensivplasser var tre ganger normalen. Nedtrappingen har gått ­langsommere, og i dag, 14. mai, er det kun ti slike pasienter på huset. Så tilsiget minker, men hva nå?

2020-06-18T12:01:07+02:00Overlegen 2-2020|

Tema jobbglidning: Kan vi bevege oss fra jobbglidning til ny oppgavefordeling?

Åtte år er gått siden Overlegen sist hadde jobbglidning som hovedtema.1 Mange innlegg var preget av forventninger om at vi sto foran store endringer, at vi var midt oppe i en spennende brytningstid. Jobbglidning fremsto som et sentralt element for å løse morgendagens utfordringer i tjenestene.

2020-06-18T12:01:20+02:00Overlegen 2-2020|

Tema jobbglidning: Hvem gjør jobben best?

Jobb- eller oppgaveglidning («physician-nurse task shifting») har de siste ­årene blitt et mye omdiskutert tema i helsevesen. Knappe legeressurser og en aldrende befolkning med endrede og på mange områder økte behov har ført til at spesialiserte sykepleiere (nurse practitioner (NP)) flere steder har overtatt tradisjonelle legeoppgaver – og dette har ofte vært vellykket, både fra et faglig og økonomisk/ressursutnyttelsesperspektiv.

2020-06-18T12:01:32+02:00Overlegen 2-2020|
Gå til toppen