Tema jobbglidning: Covid-19, et startskudd på adekvat oppgaveløsning for helsetjenestene mot 2030

«Sykepleiere overtar lege­oppgaver i en del sammenhenger, men sykepleiere vil ikke gi fra seg noen arbeidsoppgaver – hvorfor det?». Dette spørsmålet fikk jeg her om dagen, og begrepet «profesjonskamp» hvilte dårlig skjult i journalistens spørsmål.

2020-06-18T12:02:36+02:00Overlegen 2-2020|
Go to Top