Erfaring med tverrgående ledelse i Oslo universitetssykehus

Etter fusjonen har Oslo Universitetssykehus vært styrt med en klinikkmodell på tvers av de gamle sykehusene. Siri Hatlen innførte tverrgående ledelse for klinikker, avdelinger, og til og med en del seksjoner i 2010, til tross for advarsel fra daværende styreleder Gøran Stiernstedt. Han hadde kjennskap til ordningen fra den allerede da problematiske fusjonen i Stockholm. Vi har nå snart 5 års erfaring med dette styresettet. Det fungerer ikke etter hensikten. Tverrgående ledelse avler problemer både på enhetsnivå og i samhandlingen imellom enhetene i pasientforløpene.

2023-04-28T14:24:17+02:00Overlegen 3-2014|
Gå til toppen