Privat helseforsikring: Hva er status for overlegene selv?

Privat helseforsikring: Hva er status for overlegene selv? Redaksjonen gjennomførte en liten spørreundersøkelse blant egne medlemmer for å kartlegge holdninger til privat helseforsikring under arbeidet med dette nummeret. Om helsevesenets egne profesjonelle anskaffer ekstra helseforsikring, - eller lar det være kan være av interesse når man diskuterer utviklingen av et todelt helsevesen. Av Arild Egge, red [...]

Gå til toppen