RHF prosjekt 2: Framtidens tariffavtaler

RHF prosjekt 2: Framtidens tariffavtaler Bakgrunn Etter streiken og uro og tillitskrise i sykehusene ble det fra arbeidsgiversiden satt i gang to prosjekter: Prosjekt 1 som skulle se på arbeidstid og Prosjekt 2 – framtidens tariff­avtaler. Initiativet til prosjektet kom fra direktørene for de regionale helseforetakene. ­Bakgrunnen var tillitskrisen mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden som toppet seg [...]

2022-11-08T13:20:43+01:00Overlegen 3-2018|
Gå til toppen