I sommerferien kom det beskjed fra ledelsen om at de mørke økonomiske skyer i horisonten måtte få konsek­venser for forskning og kompetanse­hev­ende virksomhet. Blant annet måtte man se på igangsetting av pro­sjekter og kongressreiser, man ville ikke kunne ta hensyn til årets Høstmøte i planlegg­ingen av driften.

2023-03-22T10:56:26+01:00Overlegen 4-2009|
Gå til toppen