Vaktfritak for overordnede leger

Vaktfritak for overordnede leger Forståelse av bestemmelsen i Overenskomstens del A2 § 3.5.4, første setning: «Overordnet lege kan be seg fritatt for plikt til tilstedevakt ved fylte 58 år og for hjemmevakt ved fylte 60 år.» Innlegget er av Signe Gerd Blindheim, tidligere sekretariatsleder i Overlegeforeningen Legeforeningen har i det siste mottatt et par henvendelser fra leger som har [...]

2023-02-13T10:05:57+01:00Overlegen 4-2012|
Gå til toppen