Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens er en økende trussel mot effektiv behandling av bakterielle infeksjoner både i fattige og rike land. På globalt nivå er overvåkingen mangelfull, og det finnes ingen gode estimater for den samlede betydningen av antibiotikaresistens for sykelighet, dødelighet og ­økonomiske kostnader.

2023-01-19T07:05:32+01:00Overlegen 4-2014|
Gå til toppen