Kjære kolleger

Redaktørens spalte: Kjære kolleger Arild Egge, red Trump blir selvsagt ikke valgt til president, det kommer ikke til å skje! Sa vi. Dette er den siste påminnelsen om at man skal være varsom med sine ana­lyser og konklusjoner. Det er fantasien som både setter grenser for våre spådommer om fremtiden og som [...]

Gå til toppen