Redaktøren spalte

Vi er på god vei inn i neste smittebølge, og hvem skulle for ett år siden trodd at 2020 skulle bli et slikt «Pestens år». Smittevern er blitt det hverdagen dreier seg om, og svært mye vi har tatt for gitt av personlig frihet er ikke opp til oss lenger – i denne perioden.

2020-11-30T09:11:30+01:00Overlegen 4-2020|

Balansekunst

Ordet «balansekunst» brukes oftest om situasjoner der små nyanser gir store utslag og det er motstridende interesser. Ulike hensyn må avveies med fintfølelse for at resultatet skal bli riktig og rettferdig. I dette året med pandemi er det utrolig viktig å beherske denne kunsten, spesielt for myndighetene som skal få befolkningen med på inngripende tiltak i hverdagen som ikke alltid er lette å forstå.

2020-11-27T14:45:16+01:00Overlegen 4-2020|
Gå til toppen