Hjem/Overlegen

Kombinerte stillinger for overleger på sykehus: En glede eller ren plikt?

Både stortinget og sittende regjering har understreket hvor viktig medisinsk forskning er. Det er storting og regjering som vedtar rammebetingelsene for forskningspolitikken. I 2018 ble det brukt 73 mrd. kroner til de forskningsutførende sektorene; universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og forskning i næringslivet.

2020-11-27T15:28:04+01:00Overlegen 4-2020|

Leserinnlegg

I Overlegen nr. 3-2020 har tidligere professor i økonomi, Victor D. Norman en artikkel med ­tittelen «Helse – velferdsstatens gjøkunge?». I artikkelen stiller han spørsmål om hvorfor helse og pleie er et offentlig ansvar og hvorfor vi ikke lar markedet ta seg av det.

2020-11-27T15:32:57+01:00Overlegen 4-2020|

Haukugla

Jo, det er det faktisk. Når det gjelder sykehus­bygninger. Det er nesten pinlig hvor mange ganger Overlegen og Overlegeforeningen har måttet påpeke at nye sykehusbygninger blir bygget for små.

2020-11-27T15:34:43+01:00Overlegen 4-2020|
Go to Top