Overlegen nr. 1 - 2021

Foto: Stortinget Gratulerer S enterpartiet mener at norske sykehus trenger ny organisering og finansiering. Vi vil erstatte helseforetaksmodellen med en helseforvaltningsmodell, som sikrer folkevalgt styring av sykehus- sektoren. I dag er norske sykehus overstyrt og underledet. Leder- lagene er mange, samtidig som det mangler stedlig ledelse. Sen- terpartiet mener at alle sykehus og store sykehusavdelinger må ha stedlig ledelse, med både faglig ansvar, person – og økonomian- svar. Senterpartiet vil stoppe nedbygging av sengekapasitet i norske sykehus, både i somatikken og i psykisk helsevern. I dag blir nye sykehus konsekvent bygd for små. Senterpartiet vil endre ut­ byggingsmodellen for sykehus, som i all for stor grad forutsetter effektivisering og reduksjon i døgnbehandling. Senterpartiet vil skille investering og drift av sykehus, slik at sykehus ikke trenger å gå med overskudd på pasientbehandling for å klare nødvendige investeringer. Store investeringer må vedtas av Stortinget i en nasjonal helseog sykehusplan, og fullfinansieres over stats­ budsjettet. Den viktigste ressursen i helsevesenet, er fagfolka. Senter­ partiet vil styrke rekruttering til norsk helsevesen i fremtiden, ved å øke nasjonal utdanning av leger og øke antallet LIS1 stillinger i sykehus. • Viktigst er fagfolka Senterpartiet vil arbeide for et sterkt, offentlig og desentralisert helsevesen i Norge. Vi vil motvirke en todeling av helsevesenet ved å prioritere de offentlige sykehusene, og styrke lokalsykehusene. Med dette vil jeg og Senterpartiet gratulere Norsk overlegeforening med 60 års dagen! Kjersti Toppe, Helsepolitisk talsperson, Senterpartiet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy