Overlegen nr. 3 - 2017

OVERLEGEN 3-2017 11 kunne tilby en behandling som kanskje kunne hjulpet dem. Parallellen til eksempelet med lungekreft er overtydelig: Et medikament som brukes ved flere andre diagnoser har vist overlevelsesgevinst for urinveiskreft og ca. 20% sannsynlighet for langtidsrespons i en randomisert kontrollert studie(4). Utvidet markedsføringstillatelse i USA ble gitt 18. mai(5). Vi må sannsynligvis vente ca. et halvt år før det samme skjer i Norge og ytterligere et uvisst antall måneder før systemet for nye metoder ender opp med en beslutning for eller mot offentlig behandling. Dette vil naturligvis være altfor sent for pasientene mine som alle har meget kort forventet levetid uten effektiv tumorrettet behandling. Den ene av de tre har i skrivende stund ( juli 2017) valgt å kjøpe behandlingen privat. De to andre mottar lindrende behandling mot livets slutt. Det er for tidlig å si om førstnevnte oppnår effekt av behandlingen og det er slett ikke sikkert at den ville hjulpet de to andre. Det er likevel vanskelig fra et medisinsk synspunkt å argumentere mot at de burde fått muligheten til å prøve. • Referanser: 1. Borghaei H, Paz-Ares L, Horn L, Spigel DR, Steins M, Ready NE, mfl. Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Nonsquamous Non– Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med [Internett]. Oktober 2015 [sitert 7. november 2016];373(17):1627–39. Tilgjengelig på: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1507643 2. KM_C754e-20151022142016 - Beslutningsforum 20150918.pdf [Internett]. [sitert 16. juli 2017]. Tilgjengelig på: https://nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/ Beslutningsforum%2020150918.pdf 3. KM_C754e-20170531080939 - Beslutningsforum (24042017) - protokoll, signert.pdf [Internett]. [sitert 16. juli 2017]. Tilgjengelig på: https://nyemetoder.no/Documents/ Beslutninger/Beslutningsforum%20 %2824042017%29%20-%20protokoll%2c%20signert.pdf 4. Bellmunt J, de Wit R, Vaughn DJ, Fradet Y, Lee J-L, Fong L, mfl. Pembrolizumab as Second-Line Therapy for Advanced Urothelial Carcinoma. N Engl J Med [Internett]. 16. mars 2017 [sitert 11. juni 2017];376(11):1015–26. Tilgjengelig på: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1613683 5. Keytruda (pembrolizumab) FDA Approval History [Internett]. Drugs.com. [sitert 17. juli 2017]. Tilgjengelig på: https://www. drugs.com/history/keytruda.html Leger med skrivekløe etterlyses Har du lyst til å dele dine erfaringer og opplevelser fra hverdagen i norske sykehus med dine kollegaer? Da ønsker vi kontakt med deg, enten det er historier om begeistring eller frustrasjon. Redaksjonen i Overlegen ønsker å knytte til seg en eller to redaksjonelle medlemmer i hver helseregion som kan bidra med lokale innspill i kommende utgaver av Overlegen. Artiklene behøver ikke å være så lange, men heller små drypp fra lokal-miljøet eller noe annet du ønsker å dele. Du kan levere til hvert nummer eller til et nummer av og til. Det er helt opp til deg. Interessert? Send en mail til of@legeforeningen.no med kontaktinfo, så lar vi høre fra oss. Du kan gjerne også sende oss et forslag til en artikkel sammen med henvendelsen. Redaksjonskomitéen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy