Overlegen nr. 3 - 2017

Helseforetakene har tegnet en rekke forsikringer for sine ansatte. Noen av forsikringene er de forpliktet til å ha etter Arbeidsmiljøloven og noen etter overenskomsten. Helseforetakene har i hovedsak like forsikringsdekninger, men det kan forekomme lokale forskjeller eller tilleggsdekninger. Det gjelder blant annet kollektiv ulykkesforsikring for ambulansepersonell. Hvilke forsikringer er ansatte i helseforetakene dekket av? Helseforetakenes personalforsikringer består av følgende dekninger: GRUPPELIV For arbeidstaker som er ansatt i helseforetaket, utbetales ved dødsfall et engangsbeløp til etterlatte på mellom 5G og 10G avhengig av alder. YRKESSKADE OG ULYKKESFORSIKRING Gjelder arbeidstaker som blir rammet av yrkesskade / yrkessykdom, og kan gi rett til utbetaling ved medisinsk invaliditet, ervervsuførhet og død. Vilkårene her er noe bedre enn den lovpålagte minimumsordningen. FRITIDSULYKKE Omfatter alle ansatte, og gjelder annen ulykke enn yrkesulykke som rammer arbeidstaker. Forsikringen omfatter medisinsk invaliditet, ervervsuførhet og død som følge av en ulykkesskade inntruffet i fritiden. TJENESTEREISE Alle ansatte og tillitsvalgte som reiser på vegne av arbeidsgiver er forsikret. Forsikringen gjelder hele verden og gir dekning ved tap av reisegods, forsinkelse, avbestilling, sykdom, hjemtransport og reiseansvar. I tillegg er det ofte tegnet en egen ulykkesforsikring for tjeneste i utrykningskjøretøy, helikopter, trykktank og liknende. Nærmere informasjon om de enkelte dekningene finner dere på helseforetakenes intranettsider. I tillegg til disse forsikringene, vil skader på pasienter som følge av behandlingssvikt i helsetjenesten være omfattet av ordningen Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Dersom du som helsepersonell forvolder skade på en pasient, er det NPE som behandler krav om erstatning og utbetaler erstatningen. 15 Legeforeningens tilbud om forsikringer Ansvarsforsikring Alle medlemmer av Legeforeningen har anledning til å tegne Ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Ansvarsforsikringen for leger er et supplement til legers alminnelige ansvarsdekning i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). NPE dekker erstatning for skader som oppstått som følge av feilbehandling i helsetjenesten i Norge. Ansvarsforsikringen gjennom Legeforeningen supplerer dekningen i NPE, og gir en mer fullstendig dekning av det ansvar legen vil kunne komme til å påta seg ved utøvelse av legevirksomhet. Forsikringspremien utgjør kr 400,- pr år. Øvrige forsikringstjenester til medlemmer av Legeforeningen I tillegg til de forsikringsordningene som helseforetakene har tegnet, har Legeforeningen fremforhandlet svært gunstige priser i Storebrand på kollektive og private forsikringsordninger gjennom Akademiker-samarbeidet. De kollektive forsikringsordningene er skreddersydd for Legeforeningens medlemmer, men tegnes av medlemmet som privatperson. Blant de kollektive ordningene er: • gruppeliv, • innboforsikring, • familieulykkesforsikring, • reiseforsikring, • forsikring ved kritisk sykdom og • barneforsikring. Når det gjelder øvrige private forsikringer i Storebrand, som bil- og hus-forsikringer, er Legeforeningens medlemmer sikret Storebrands beste priser. For mer informasjon om forsikrings- tilbudet gjennom Legeforeningen, se www.legeforeningen.no/medlem FORSIKRING Av Hanne Gillebo-Blom, forhandlingssjef, Dnlf Dersom ulykken skulle være ute – du blir skadet på jobb, du får frastjålet eiendeler på tjenestereise eller du blir invalid etter en ulykke på fritiden – hva er det å hente fra arbeidsgivers forsikringer? ›› OVERLEGEN 3-2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy