Overlegen nr. 3 - 2017

OVERLEGEN 3-2017 17 helsetjenester. Utgangspunktet er sykeligheten og hvilke behov befolkningen har for hvilke helsetjenester. Deretter en helhetlig vurdering av hvordan dette behov skal dekkes gjennom en best mulig sammensetning og bruk av de samlede ressurser, bestående av offentlige sykehus, private leverandører og avtalespesialister. Vi i LHL mener Norge får den beste helsetjenesten ved å utvikle alle tre komponenter i spesialisthelsetjenesten: offentlige sykehus, ideelle sykehus og kommersielle sykehus. Alle har hver sine roller og hver sine fortrinn. LHL mener en sterk offentlig og skattefinansiert helsetjeneste skal være grunnfjellet i en slik modell. Men både ideelle og kommersielle bidrar med selvstendige kvaliteter. De tre sektorene vil stimulere hverandre til beste for pasientene. Ingen kan sikkert forutsi hvordan medisinen og sykehusverdenen ser ut om 5, 10 og 20 år. Men alle som studerer fremskrittene i medisinen, de nye mulighetene, de store kostnader, de demografiske endringene og en svakere skattevilje kommer til at dagens løsning kan ikke fremskrives. Det offentlige helsevesen slik vi kjenner det i dag vil ikke klare oppdraget innenfor de rammer som politikerne vil tilby. Ansvarlige politikere adresserer ikke problemstillingen og har heller ikke svar. Arbeiderpartiets hovedsvar er mer penger til offentlige sykehus. Men det vil ikke være nok penger. Høyres hovedsvar er fritt behandlingsvalg (penger følger pasienten) og privatisering. Men det blir ikke mer helsepersonell av det. Når politikerne ikke kommer med svar på en utfordring som alle ser, så finner folk selv sine svar. Og enkeltpersoner og bedrifter velger helseforsikring. Ikke fordi de er misfornøyd med kvaliteten i det offentlige, men fordi de må vente for lenge og må vente på hvert trinn i utredning og behandling. Både offentlige virksomheter og private virksomheter velger helseforsikring. Vi er sikre på at fagforeninger, også LO-forbund, snart vil velge helseforsikringer. Vi LHL mener en forsikringsordning er bedre enn at hver og en står alene og må ta de store kostnadene alene om sykdom inntreffer. En ideell aktør som LHL har selv ansvar for å følge med i tiden og ta grep som sikrer våre tilbud til pasientene inn i fremtiden. Vi mener det er bra for Norge å ha sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner som er eiet og drevet av pasientene med et ideelt formål. Hver eneste krone hos LHL brukes til hjerte og lungesaken. Det tas ikke ut utbytte, det er simpelthen umulig. For å møte fremtiden gjør vi tre hovedgrep: vi flytter Feiringklinikken og Glittreklinikken til et nytt sykehus på knappe 30.000 kvadratmeter på Gardermoen, vi etablerer klinikker i de store byene og vi har kjøpt Vertikal Helseforsikring. Det nye sykehuset åpner over nyttår og vil med plassering nær flyplassen være hele landets sykehus. Vi har etablert byklinikk i Bergen, vi etablerer oss i Oslo med kjøp av NIMI og KAL-klinikken og vi har planer i andre byer. Vi tror nesten alle kommer til å ha en helseforsikring ved siden av tilbudet fra de offentlige sykehusene, og at dette blir en voksende sektor enten politikerne vil eller ikke. •

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy