Overlegen nr. 3 - 2017

2 inhalasjoner Boehringer Ingelheim Postboks 405, 1373 Asker Tlf 66 76 13 00 Faks 66 90 25 33 Indikasjon: Spiolto Respimat er indisert som bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling for å lindre symptomer hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Vanlige bivirkninger (≥ 1/100 til < 1/10): Munntørrhet Mindre vanlige (≥ 1/ 1000 til < 1/100): Palpitasjoner, takykardi, hypertensjon, svimmelhet, søvnløshet, hodepine, hoste og forstoppelse. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor tiotropium eller olodaterol. Tidligere ovefølsomhet overfor atropin eller dets derivater, f. eks ipatropium eller oksitropium. Advarsler og forsiktighetsregler: Spiolto Respimat skal brukes ved forsiktighet hos pasienter med alvorlig hjertesykdom og alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Spiolto Respimat brukes kun til vedlikeholdsbehandling av KOLS og ikke ved akutte symptomer. Bør ikke brukes ved astma, da effekten og sikkerheten ikke er undersøkt. Interaksjoner Effekten av Spiolto Respimat kan svekkes ved samtidig bruk av betablokkere. Selektive beta-blokkere kan vurderes, men bør administreres med forsiktighet Spiolto® Respimat® • Fast dosekombinasjon (LAMA/LABA): ° Langtidsvirkende muskarin-antagonist tiotropium (Spiriva®) ° Langtidsvirkende β2-agonist olodaterol (Striverdi ®) • Kombinasjonen bør gi en optimal bronkodilatasjon i alle deler av lungene.1 Gis via Respimat® Soft Mist™ inhalator • Uavhengig av pasientens inspiratorisk kraft.2 • Sørger for god lungedeponering og fordeling av virke- stoff til alle deler av lungene.3 • Oppleves som enkel i bruk av pasientene uavhengig av alder.4 • Inneholder ikke laktose. SPI160918 * Utdrag fra sikkerhetsinformasjonen utarbeidet av Boehringer Ingelheim. Se fullstendig oversikt i SPC KOLS kombinasjonsbehandling

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy