Overlegen nr. 3 - 2017

16 Utgiver: Norsk overlegeforening Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 / Fax 23 10 91 50 www.legeforeningen.no / overlegeforeningen Redaktør: Arild Egge E-post: arild.egge@ous-hf.no Redaksjonskomité: Jon Helle, Arne Laudal Refsum og Edith Stenberg. Annonser: Media-Aa Marketing Postboks 240, 1401 Ski T: 64 87 67 90/ 900 43 282 arne@aamedia.no Foto: Jon Helle, Edith Stenberg, Thomas Barstad Eckhoff, privat, Scanpix, Shutterstock Forsiden: Fotograf: Anne Stensvik Opplag: 9.900 eks. Grafisk produksjon: Merkur Grafisk AS Postboks 25, Kalbakken, 0901 Oslo Merkur Grafisk er godkjent som svanemerket bedrift. SVANEMERKET Bladet foreligger i nettutgave på foreningens nettside der alle lenker er direkte tilgjengelige Frist for innlegg til neste utgave 01.11.2017 7 40 22 Forsidebilde: Stenmonument på Rødshue, Kirkøy, Hvaler. Copyright - Gjengivelse av innhold er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra forfatter(e) og redaksjon 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 20 22 24 27 28 32 33 34 36 37 40 43 43 44 48 50 Kjære kolleger Erna – nå må helse prioriteres høyere! De som ikke stiller til valg Of-styrets fem «fokusområder»: Særlig viktige saker for oss På vei inn i en ond sirkel Todelt kreftbehandling i Norge Leger med skrivekløe etterlyses «Alle skal med» også når det gjelder helse Alle pasientenes helsetjeneste Et sterkt offentlig helsevesen hindrer et todelt helsevesen Forsikring Norge trenger de ideelle sykehusene Åpenhet om pasientjournaler: Hvor skal grensen gå? Hva påvirket ventetider for helsetjenester? Privat helseforsikring: Hva er status for overlegene selv? Helseturister tar med seg hjem bakterier som ikke er velkomne på norske sykehus 15 år med Helseforetaksreformen– nok er nok? Weekend-effekten Haukugle: 2-delt helsevesen Lederrefleksjoner: - En helsetjeneste der graset fortsetter å være like grønt for æille Intervju med avtroppende Of-styremedlemmer Intervju med nyvalgte Of-styremedlemmer Når ansatte ikke presterer Sykehuskonfliktens kjerne for Arbeidsretten Norsk Radiologisk forening Ansattvalgte styremedlemmer i helseforetak og regionale helseforetak FaMe: Tidsskrift for Den norske legeforening - vårt felles lim FaMe: Transfusjonsbehandling av pasienter med store blødninger

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy