Overlegen nr. 3 - 2017

OVERLEGEN 3-2017 24 En Questback som dette gir selvsagt en enkel speiling av sitasjonen i medlemsmassen. 3645 responderte på våre spørsmål (43%): • Oppgi din alder / kjønn. • Hvor jobber du? • Til hvilken gruppe tilhører din spesialitet? • Privat helseforsikring er blitt et nødvendig supplement i dagens situasjon. (Utsagn, Uenig – Enig 1-6) • Har du egen helseforsikring for deg og din familie? • Hvordan har du ordnet denne forsikringen? • Privat helseforsikring vil gi raskere behandling. (Utsagn, Uenig – Enig 1-6) • Privat helseforsikring vil i størst mulig grad sikre behandling med nye metoder. (Utsagn, Uenig – Enig 1-6) Privat helseforsikring: Hva er status for overlegene selv? ›› Av Arild Egge, Redaktør Redaksjonen gjennomførte en liten spørreundersøkelse blant egne medlemmer for å kartlegge holdninger til privat helseforsikring under arbeidet med dette nummeret. Om helsevesenets egne profesjonelle anskaffer ekstra helseforsikring, - eller lar det være kan være av interesse når man diskuterer utviklingen av et todelt helsevesen. Helseforsikring 28.08.2017 13:03 7. Har du egen helseforsikring for deg og din familie? 8.2% 91.8% Ja Nei 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prosent Navn Prosent Ja 8,2% Nei 91,8% N 3658 Først og fremst synes våre medlemmer å være lojale til det offentlige ettersom 92% ikke har anskaffet slik forsikring – 8% har. Responsen på denne spørre- undersøkelsen indikerer at medlemmene er lojale til det offentlige helsevesen og ikke ser noen grunn til å sikre seg tilgang til andre tilbud i særlig utstrekning.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy