Overlegen nr. 3 - 2017

OVERLEGEN 3-2017 48 Legeforeningens landsstyremøte 2017 i Ålesund er gjennomført. Representantene for de fagmedisinske foreningene gledet seg over vedtaket om at arbeidet med forslag til en ny organisering av den fagmedisinske aksen videreføres og tas opp til avstemming i 2018. En foreløpig modell for dette ble omtalt i forrige nummer av Overlegen. Vi var også godt fornøyd med den lovendringen som ble vedtatt i år og som pålegger alle fagmedisinske foreninger å opprette et eget utvalg for leger i spesialisering innen fagområdet, Fuxx («Forening for unge …»). Dette vil styrke arbeidet med fagutvikling og spesialisering, gi bedre samhold mellom LiS i fagområdet og forenkle arbeidet med å få til god LiS-representasjon i enkeltsaker og fagmedisinske underutvalg. En ny post på agendaen på årets landsstyremøte var sjefredaktørens orientering om Tidsskriftets virksomhet. Det at sjefredaktøren rapporterer direkte til Landsstyret, er en følge av lovendringene i 2016 etter gjennomgangen av Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier. Tidligere har virksomheten vært rapportert via Sentralstyrets årsmelding, og sjefredaktøren har vært til stede for å kunne svare på eventuelle spørsmål. Redaktør Are Brean ga en kort og konsis redegjørelse for virksomhet, prioriteringer, satsninger og økonomi. Etter min oppfatning var dette en meget vellykket omlegging som synliggjør Tidsskriftet, en viktig del av Legeforeningens virksomhet. Tidsskriftet har en liten stab av fast ansatte og noen flere deltidsansatte, ofte i 20 % stilling. I tillegg er det ikke få leger som bistår vederlagsfritt. I 2016 mottok Tidsskriftet 1100 manuskripter, hadde 208 faglige medarbeidere tilknyttet redaksjonen og gjorde bruk av i alt 299 fagvurderere. Det ble utgitt 21 papirutgaver. Tidsskriftet sender ut nyhetsbrev hver uke til 30.000 medlemmer. Mange medlemmer, især de unge, leser helst Tidsskriftet på nett, og i september 2016 ble det lansert nye nettsider. Hele det digitale arkivet er nå konvertert og er bedre søkbart. Antall sidevisninger har økt fra 10.000 til 15.000 per dag, et meget imponerende antall. De fleste kommer hit fra Google, en del fra facebook, færre fra Legeforeningens eller Tidsskriftets hjemmeside. Veien inn er helt i tråd med andre medier. Redaksjonen arbeider aktivt for å selge inn medisinske artikler til andre media, blant annet ved pressemeldinger der det medisinskfaglige innholdet populariseres. Et vellykket eksempel fra 2016 er artikkelen Bruk av snus og røyketobakk hos gravide i Agder som kartla bruken blant 10 000 gravide kvinner ut fra opplysninger i elektronisk fødejournal. Dette er den første studien av snusbruk blant gravide i Norge. Pressemeldingen førte til at studien fikk svært mange oppslag i aviser, og på årets landsstyremøte fikk også forfatterne Ellen Rygh, Frode Gallefoss og Harald Reiso Legeforeningens pris for forebyggende medisin for artikkelen. FaMe De 45 fagmedisinske foreningene utgjør en av Legeforeningens 3 akser, (lokalforeningene og yrkesforeningene er de 2 andre aksene) og de er representert i Landsstyret med 20 representanter. Denne gruppen kalles FaMe-gruppen. Leder av FaMe-gruppen og en fagmedisinsk forening skriver innlegg i hvert nummer. Av leder i FaMe Cecilie Risøe Tidsskrift for Den norske legeforening - vårt felles lim ›› Kjære kolleger

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy