Overlegen nr. 3 - 2017

OVERLEGEN 3-2017 51 beskriver koagulasjonsstatus og blodplatefunksjon. Trombelastografi – TEG – er den mest brukte testen. Den er basert på fullblod, og i løpet av få minutter får man informasjon som kan brukes til å styre transfusjonsbehandlingen. Metoden er innført ved flere norske sykehus (se Espinosa A, Ekeland MS.Trombelastografi – nyttig når det blør? Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137(5):367-370). Standard TEG er ikke egnet dersom pasienten bruker blodplatehemmere, og i disse tilfeller må det brukes spesial-TEG eller Multiplate analyse. Disse teknikkene baserer seg på blodplatenes aggregasjonsevne, og de er også egnet til å monitorere effekten av blodplatehemmende behandling hos disse pasientene. For flere opplysninger omMultiplate, se https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_ electrode_aggregometry (forfatter Elin N. Opheim). Dokumentasjon fra USAs militærstatistikk viser at endret transfusjonsbehandling har hatt stor positiv effekt på overlevelse. Norske data fra massive transfusjoner samles nå inn fra våre sykehus i et prosjekt ledet av Torunn O. Apelseth (Rek id: 2017/641), og Norsk luftambulanse fortsetter arbeidet fra plasmaartikkelen etter innføring til erytrocytter/fullblod. Mange tiltak gjøres for å bedre pasientbehandlingen, og det blir spennende å se hvordan endringer i transfusjonspraksis virker inn! • FaMe Foto: Joar Sivertsen 1 Fullblod, 2 Erytrocyttkonsentrat, 3 Plasma, 4 Trombocyttkonsentrat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy