Overlegen nr. 3 - 2019

OVERLEGEN 3-2019 13 « Haukugla » Vi skal ikke sutre Fastlegeordningen er i krise. Det har allmennlegene og Legeforeningen hevdet lenge. Det er rekrutterings- svikt og det er mange som gir seg, eller de reduserer listestørrelsen. Nå er dette fastslått i en 315 sider lang rapport laget av EY og Vista Analyse på oppdrag fra Helsedirektoratet som igjen hadde fått oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet. I sammendraget står det: Presset på fastlegeordningen er reelt. Våre undersøk­ elser viser at fastlegene har opplevd en vesentlig økning i arbeidsbelastningen de siste årene. Vi skal ikke sutre, og vi skal heller ikke konkurrere med fastlegene i hvem som har det verst. Vi som arbei- der i sykehusene er helt avhengig av at fastlegene er der for pasientene, at de har oversikt og koordinerer mot kommunen og mot sykehusene. Men vi trenger en analyse av hvordan vi har det. Ja, det er blitt mange flere leger i sykehus. Men endringer i tariffavtaler som 1:1 beregning av tilstedevakt og fordypningstid spiser opp noe. Det at det nå (endelig) er akseptabelt også blant konservative mannlige over- leger at unge kollegaer tar ut svangerskapspermisjon, gjør at erfarne kollegaer byttes med ferske. Dokumen- tasjonskravet og dårlige IKT-systemer er tidstyver. Kort liggetid øker arbeidsbelastningen, for det samme skal gjøres med pasientene, men på kortere tid. Pakke- forløp, enten det er for kreft, i psykiatri eller for andre områder øker tempoet og stresset, uten at det skal oppfattes som om vi er i mot tankegangen som ligger bak. Ytterligere formalisering av utdanning/veiledning som kommer med det nye utdanningssystemet presser oss ytterligere. Vi trenger med andre ord en analyse av arbeidsforholdene for overleger tilsvarende den fast- legene nå har fått. Når kommer den? Landsrådet og tillitsvalgte! 11. – 13. februar 2020 TARIFFKURS PÅ DANSKEBÅTEN (Oslo-København-Oslo) Tillitsvalgte og landsrådsrepresentanter blir igjen invitert av Of til tariff-kurs på Danskebåten. Merk tidsrommet, sett av tid. Kurset vil som vanlig evaluere forhandlingssituasjonen og planlegge vårens forhandlinger.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy