Overlegen nr. 3 - 2019

OVERLEGEN 3-2019 20 D ette området åpnes dermed igjen for publikum, med kun en sti og fjordpark mellom sykehuset og fjor- den. Brakerøya stasjon blir liggende i umiddelbar nærhet, og det er svært kort vei til Drammen sentrum. Jeg har vært ansattevalgt styremedlem i VV-HF fra 2011 -19 og har fulgt prosessen i de ulike planleggingsfaser. Lokalisering av sykehus er ofte omstridt, og også i vår region var det spenning, særlig omkring forholdet til Kongsberg. I ett scenario (Arbeider- partiets aksemodell) skulle et nytt syke- hus erstatte både Kongsberg og Dram- men, og da ligge på en akse mellom de to byene (f.eks på Ytterkollen i Nedre Eiker, 8 km vest for dagens sykehus, mot Kongsberg). Arbeiderpartiet mistet imidlertid makten i 2013, vi fikk et brev om at den nye ministeren ikke hadde samme syn på saken som den forrige ministeren, og man landet på å bygge et nytt Drammen sykehus på Braker- øya og beholde Kongsberg som et til- passet lokalsykehus (dog uten akutt bløtdelskirurgi). Det ble tidlig i pro- sessen slått fast at Ringerike og Bærum sykehus ikke skulle påvirkes særlig av nytt sykehus i Drammen. Nest etter lokalisering er dimensjon­ ering et nøkkelpunkt i sykehusbygging. I idefasen var det bred involvering av ansatte, og man tegnet et sykehus til estimert pris på ca 10 mrd. Det ble etter hvert klart at investeringsrammen var 8,2 mrd (uten tomtekostnad og IKT-­ kostnad) , og i konseptfasen måtte syke- huset tilpasses denne med ca 20 % redusert areal som resultat. Etter mange runder med innsparingsforslag, der bl.a det å utbedre dagens sykehus (nullalternativet) kom opp igjen som et reelt alternativ, kom vi ut med et syke- hus med mindre fotavtrykk og kortere fysiske avstander innad i sykehuset, med alle funksjoner bevart, samlokali- sert somatikk og psykiatri, og f. eks øyeavdelingen fortsatt inne i prosjektet. Drammen sykehus er for øvrig det siste sykehuset i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) som bygges etter «Høy utnyttelses- grad» beregningsmodellen. «Middels utnyttelsesgrad» er nylig vedtatt for fremtidige prosjekter i HSØ. Noen nøkkeltall i denne beregningsmodellen fremkommer av tabellen under: Nytt sykehus i Drammen - blir det også for lite? Nå er arbeidene i gang på Brakerøya ved foten av motorveibrua i Drammen! - der et nytt sykehus i Drammen (NSD) vil stå klart i 2025. Sykehuset blir liggende helt innerst i Drammensfjorden, der det tidligere var industri. Av Harald Bergan, Overlege, avdeling for bildediagnostikk, Vestre Viken HF «Høy» «Middels» Belegg i normalsenger 90 % 85 % Belegg i observasjonssenger 80 % 75 % Belegg i pasienthotell 75 % 75 % Antall driftsdager per år 240 dager 230 dager Effektiv behandlingstid per dag 10 timer 8 timer ››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy