Overlegen nr. 3 - 2019

OVERLEGEN 3-2019 23 La oss forutsette at du har de folkene du trenger, pensjonistene settes i ar- beide og akkurat ditt sykehus var så heldig at det ikke ble utsatt for sabota- sje eller angrep. Hvor er lageret av essensielle legemidler og utstyr? Hvor mange uker med krig vil det vare? DSB sin kampanje - Råd om egenberedskap - fra 2018 anbefalte at alle husstander skal ha egenberedskap for tre - 3 - dager. Hvis befolkningen får bruk for egenberedskap er det sannsynlig at sykehuset får bruk får mer beredskap enn tre dager. Er det drivstoff til strø- maggregatet i en uke? Hvor lenge varer blodbanken din? Er det fullblodsbered- skap til krigs- og terror-traumer? Er vannforsyningen sikker og har du trygt vann tilgjengelig lenge nok? Er da- tasystemene mulig å beskytte mot inntrengere? Kan de fungere hvis du låser murene? Kan du lukke murene? Kommer heisene til å gå og dørene til å åpne seg? Er det lurt å redusere antall veier inn i sykehuset og ha kontroll på de veier du vil holde åpne? Er det poli- tiet, heimevernet eller et vaktselskap som skal stille opp … og når ble dette sist øvet? Kan du være sikker på at ingen vil ditt sykehus vondt? Er du trygg på at en så viktig samfunnsinstitusjon og en vesentlig garantist for befolkningens helse og ikke minst tillit til myndighe- tene ikke også selv kan bli «et mål». Hvis du ikke kan det og tror at et sam- arbeide med forsvaret er nødvendig for å gjøre en god jobb for sykehuset og samfunnet, må sentrale personer i sykehuset sikkerhetsklareres. Hvis du er en slik sentral person bør du være sikkerhetsklarert. Under den nasjonale helseøvelsen som ble arrangert blant annet i fjor høst samtidig med Trident Juncture var det mange deløvelser - bussvelt og terrorhandling på Tynset, havnen i Orkdal ble angrepet av en fiendtlig styrke og Elverum ble utsatt for giftan- grep. Den nasjonale helseøvelsen var en suksess. I evalueringsrapporten kan du lese «Helsetjenesten har ikke trent på å samarbeide med Forsvaret på mange år. Vi har nok heller ikke i tilstrekkelig grad tatt inn over oss at vår rolle i total- forsvaret innebærer at i en situasjon med mange skadde som følge av krigs- lignende tilstander, så må helsetjenesten være i stand til å yte helsehjelp ikke bare til sivile, men også til skadde soldater. Dette utfordrer oss på mange områder, både faglig, organisatorisk og ledelses- messig.» 2 Landets helsetjeneste er meget god. Landets helsetjeneste har håndtert mange mindre kriser. Jeg våger den påstand at norsk helsetjeneste ikke er forberedt på krig. Mitt råd om egenbe- redskap til norske overleger og syke- husledere er å sikre en egenberedskap vesentlig bedre enn befolkningens egenberedskap - det er til dere på syke- husene de kommer for å få hjelp. … og ikke glem at våre soldater og våre alli- erte trenger dere minst like mye. • Figur 1 Avisoppslag fra Sunnmørsposten om bomb­ ingen og beskytningen av hospitalsskipet «Brand IV» Figur 2 Sykehuset i Bodø under bombingen 27 april 1940. Friis, N. 1952. Bodø Sykehus 1927-1952; 15 Referanser 1 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4560E/haeren-kan-bare-forsva- re-en-oslo-bydel Anvendt: 2019-09-06 2 HDIR 2019 Prosjektrapport for Nasjonal helseøvelse 2018. Lastes ned fra https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/prosjektrapport-for-nasjo- nal-helseovelse-2018/Prosjektrapport%20for%20Nasjonal%20helse%C3%- B8velse%202018.pdf

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy