Overlegen nr. 3 - 2019

OVERLEGEN 3-2019 24 1. Leveranse - hva kan SB bidra med? Vi bistår oppdragsgivere med rådgiv- ning i utviklings- og utbyggingspro- sjekter i alle faser av eiendommenes levetid. Virksomhet og bygg er nært knyttet til hverandre i helsesektoren, og Sykehusbygg har bred kompetanse som dekker både planlegging, bygging og forvaltning. Rådgivningsavdelingen i Sykehus- bygg HF baserer seg på systematisk kunnskapsutvikling gjennom evalue- ring, forskning og erfaringsinnhenting. Vi utvikler veiledere for planlegging, metoder for evaluering og strategisk utvikling av eiendom på vegne av våre eiere. Et bredt nasjonalt og internasjo- nalt nettverk gjør det mulig å ligge i front med beste praksis. Prosjektavdelingen vår gjennom­ fører byggeprosjekt på vegne av bygg- herre/oppdragsgiver. Våre ressurser, sammen med ressurser fra helsefore­ taket, utgjør prosjektorganisasjonen i byggeprosjektene. Sykehusbygg skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplan­ legging og -bygging. Dette sikrer vi ved å innhente, etablere og dele erfaringer. Gode metoder og løsninger som gjennomføres på et prosjekt, blir i stor grad overført til andre prosjekt som kan nyttiggjøre seg disse erfaringene. 2. SBs rolle i de siste nye sykehusbygg i Norge - ser en mulighetsrommet for standardisering av arkitektoniske og kostnadsmessige rammer ved nye bygg under realisering og planlegging? Sykehusbygg HF har ikke hatt noen rolle i planlegging og bygging av de nyeste sykehusene i Norge. Både Ahus, St. Olavs hospital, Nye Kirkenes syke- hus og Østfoldsykehuset var ferdig planlagt og bygd før Sykehusbygg HF ble etablert. Flere medarbeidere som i dag jobber i Sykehusbygg HF har imidlertid vært med i prosessene for de nevnte syke- husprosjektene, og har med seg nyttig kunnskap og erfaringer derifra. Formål, organisasjon og relasjon til regionene? Sykehusbygg HF eies av de fire regionale helseforetakene i fellesskap. Vi planlegger og gjennomfører byggeprosjekter på vegne av landets helseforetak, og leverer rådgivning og prosjektledelse til de fleste av de store byggeprosjektene i Norge. Helse og omsorgs­ departementet har uttalt at Sykehusbygg skal benyttes i alle byggeprosjekt med en verdi på 500 millioner eller mer. ›› SYKEHUSBYGG Et nytt sykehusbygg er et kjempeprosjekt for helseforetak, regionen og lokalsamfunnet. Dimensjon og økonomi er alltid vanskelig, plassering i geografien noen ganger en nesten større utfordring. Alle faser av prosjektet byr på kamp og omkamp – og veldig ofte reises kritikk om underdimensjonering og generelt dårlig planlegging. AHUS og Kalnes er ferske eksempler der hovedkritikken er «at det er bygd for lite», Kirkenes sykehus , og det nye Viken med byggestart i nær fremtid er beskåret på tradisjonelt vis like før oppstart – og kommer til å bli for lite det også. At det ikke er etablert tidligere en fastere styring med prosjektering og utforming av nye sykehusbygg i Norge slik at man kan samle erfaring og en stadig bedre resursutnyttelse ved framtidige bygg har også vært kritisert. Sykehusbygg er et svar på dette og vi inviterte dem til å presentere seg i dette nummeret om sykehusbygg - nå. Arild Egge (red) Av Helle Jensen – sjef for prosjektavdelingen, og Liv Haugen - spesialrådgiver medisin

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy