Overlegen nr. 3 - 2019

OVERLEGEN 3-2019 28 L eger rapporterer om at IT-platt­ formene som nå rulles ut i mange tilfeller gjør legehverdagen tregere, dokumentasjonen er mer tungvint og det meldes om mer frustrasjon. På Ortopediklinikken på OUS har de inn- til videre endt opp med å skrote hele systemet, og henviser til at det i ytterste konsekvens kan skape farlige situasjoner for pasientene. Overlegen har snakket med leger på tre ulike sykehus i Østlandsområdet som har erfaring med å bruke Metavision og den nye versjonen av Dips, som heter Dips Arena. Systemene har ulike anv­ endelsesområder: Dips er et EPJ/PAS- system, mens Metavision er et system for elektronisk kurve. Likevel trekker legene frem hovedankepunkter med begge sys- temene og det dreier seg om treghet i systemet både for Metavision og Dips Arena, og at begge systemene har veldig mange unødvendige steg og krever mange klikk for å kunne manøvrere seg i. På ortopedisk klinikk på OUS har de sluttet å bruke Metavision med elektronisk kurve fordi systemet opp- levdes som altfor tungvint og det er mistanke om at bruken av systemet kan skape farlige situasjoner for pasientene som er innlagt der. - Vi som ortopedisk klinikk på OUS bestående av avdelingene på Rikshos- pitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus har gått ut av Metavision, sier Ellen Kathrine Aksnes, avdelingsleder og overlege på ortopedisk avdeling Ullevål og medlem av ledergruppen ved ortopedisk klinikk. Avdelingene har fra før av erfaring med Dips Classic, og bruker det fortsatt. - Det ble selvfølgelig et ramaskrik, men vi opplevde at vi ikke fikk brukt tid på pasientene, men måtte bruke all tid avsatt til visitt på dataprogrammet, sier Aksnes. Hun legger ikke skjul på at det ikke var noen enkel avgjørelse å ta, og at klinikken opplevde veldig mye motstand fra andre avdelinger. Løs­ ningen for klinikken var å gå tilbake til kurveføring på papir i tillegg til Dips. - Det har ikke vært noen enkel øvelse, skal vi tro Aksnes. Opplevde feilmedisinering Hun forteller at den viktigste foran­ ledningen til at klinikken ikke lenger ønsket å bruke Metavision var at visitt og kurveføring tok så lang tid at legene ikke rakk å behandle pasientene. Syke- pleiere og legene ble sittende på data- maskinene og fikk ikke tid til å gå innom pasientene. Manglende kommunikasjon med de andre kliniske systemene førte til at feil pasient fikk feil medisin. Manglende logg gjorde at det var vanskelig å finne ut hvilken pasient som hadde fått feil medisin. Økt tids- press fordi systemet er så tregt bidro også til dette. Systemet oppleves som uferdig og lite egnet for bruk på avdel­ ing. Det er da også utviklet for intensiv og operasjonsovervåking hvor man har en pasient og ikke 15-20 pasienter som det kan være på en avdeling, forklarer Aksnes. - Vi i ledergruppen i klinikken syntes det var viktig at noen satte ned foten og sa at dette systemet er for dårlig. Ting blir ikke rettet opp hvis det ikke blir lagt press på at det skal rettes opp, sier Aksnes. Hun forteller at det var ledergruppen i klinikken som i felles- skap tok avgjørelsen, og at ingen i ledergruppen ville ha systemet. Det var da kommet gjentatte bekymrings- meldinger fra helsepersonell som brukte systemet. - Vi opplevde motstanden mot systemet som en revolusjon som kom nedenifra, og siden alle i ledergruppen også er praktiserende leger var vi lyd- høre for motstanden, sier hun. En av hovedutfordringene de så med Metavision var at det ble uoversiktlig og vanskelig for legen å kontrollere medi- sinbruken for den enkelte pasienten. - Blokkgodkjenning og ikke godkjen- ning per medisin gjør det mer tidskrev­ ende å få kontroll på medisinforord- ningene til hver pasient. Tid vi ikke har, for den bruker vi på å vente på programmet som er veldig tregt. Dess- uten opplever vi at nettløsningen ikke er hundre prosent stabil og at det ikke er noe sikkerhetssystem, sier hun. Ikke brukervennlig Aksnes understreker at hun syns data i helsevesenet er et kjempefremskritt og at Metavisions elektroniske medisinske kurve i utgangspunktet er en genial ide. - Problemet var at den elektroniske kurven ikke kommuniserte med andre datasystemer, og er lite intuitivt for brukerne, sier hun. - Jeg gledet meg til å få elektronisk kurve og gikk på flere kurs for å lære det, men jeg endte opp med å bli veldig skuffet, legger Aksnes til. Ortopedenes kritikk av Metavision går også på at de forskjellige sykehusene har sine ulike medisinpakker. Det nye systemet tillot ikke enkeltsykehusene å legge inn sine egne pakker fordi de måtte samsvare med de andre syke- husenes pakker og spesifikasjonene til Helse Sør-Øst. Hun forklarer at syke- husene har forskjellige typer pasienter og at de på sin avdeling har brukt Frustrasjon med IT-plattformer Sykehusleger må ta i bruk stadig nye IT-plattformer, og opplever økt behov for dokumentasjon. Tanken er at økt digitalisering skal frigjøre mer tid for legene og gi dem den informasjonen de trenger. Men er det egentlig det som skjer? Ikke nødvendigvis. IT-PLATTFORMER Av Caroline M. Svendsen, frilansjournalist ››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy