Overlegen nr. 3 - 2019

OVERLEGEN 3-2019 29 betydelig tid på å lage smertepakker til de pasientene de behandler. - Det er ikke bare å endre de til noe et annet sykehus har lagt inn. Det er ingen kvalitetskontroll i Metavision av de pakkene som legges inn og ligger i systemet. Det er fortsatt hvert sykehus sitt ansvar, sier Aksnes. Når det gjelder selve brukervennlig- heten av systemet påpeker Aksnes at Metavisions utseende har en svart skrift på oransje bunn, noe som kan gjøre det krevende å lese. Dessuten er det ikke mulig å låse et oppsett til en enkel bruker eller avdeling. Ellen Kathrine Aksnes undrer seg over hvorfor de kliniske datasystemene ikke er mer intuitive. -Iphone er for eksempel så intuitiv at den bare kan tas ut av boksen og brukes. Hvorfor krever da de medisinske it- systemene flere kurs og er så vanskelig å bruke, undrer hun. Ifølge Aksnes er det problematisk å ta ut folk i fire måneder til å kunne delta i arbeidsgrupper og bli super­ brukere på systemet, uten at klinikerne nødvendigvis opplever at de har så mye innflytelse på sluttresultatet. Hun synes dessuten at det er et tanke- kors at sykehuset betaler milliarder for et IT-system, men som i tillegg forut- setter at det kliniske personalet bidrar med noe av sin arbeidskraft for at det skal virke optimalt. Andre avdelinger her på sykehuset spør seg nå om at hvis ortopedisk avdeling får lov til å gå ut av systemet er det da medisinsk forsvarlig å bruke på andre avdelinger, forteller hun. Ortopeder er gadget orienterte Aksnes påpeker samtidig at ortopedi er et utstyrsfag og at ingen spesialitet nok er mer «gadget-orientert» enn ortopedi. - Vi er en gruppe leger som er veldig teknisk orienterte, og derfor var det en veldig forventning til systemet, sier hun. Nå skrives alt fra de smertestillende medisinene og den medisinske kurven ut på papir og også anestesilegene forholder seg igjen til papir, mens de på postoperativ avdeling forholder seg til Metavision. - I en overgangsperiode må vi gjøre det som rutine at legene og sykepleier- ne må dokumentere prosedyrer først på papir, så legge det inn på data, også gå tilbake til papir igjen, forklarer Aksnes. Noe av det ortopedene krever er en medisinsk logg i Metavision som er kompatibel med Dips. Etter planen skal klinikken ta i bruk Metavision igjen mot slutten av året hvis de finner det forsvarlig. - Jeg tror noe av problemet med systemet er at det var tenkt at systemet skulle passe til gjennomsnittsbrukeren på sykehuset, men det er ekstremt mange brukere med ulike brukerbehov, og jeg opplever ikke at det er noen enkel måte å finne frem i systemet på, sier Ellen Kathrine Aksnes. På sykehuset Østfold har de hatt Metavision helt siden våren 2015, og har rukket å gjøre seg noen erfaringer. Her treffer Overlegen Lars M. Aker som jobber som lege i spesialisering på indremedisinsk avdeling. Han uttaler seg slik om elektronisk kurve i Metavision: - I bunn og grunn tror jeg elektronisk kurve er kommet for å bli og vi vil være avhengig av å ha det i fremtiden. Han mener at det er et medisinsk IT-system med et stort potensiale, men han tror samtidig det kan bli mye bedre. Aker trekker frem at det positive med systemet er at det er mindre mulighet til å gjøre feil med ordinasjonene, dosestørrelser og tidspunktet en medisin skal gis til pasienten fordi disse prosessene kan til en viss grad automatiseres i Metavision. Dessuten syns Aker at det er en fordel for pasi- entsikkerhet at det blir mindre medi- sinske prosedyrer som må dokumente- res på papir og i stedet lagres digitalt. Før var den elektroniske kurven skrevet på en A4-side. - Ulempen var at det kunne være vanskelig å tyde skriften til kollegene, men vi fikk med overraskende mye informasjon der, forteller han. Ordinerer feil medisin Det som Lars M Aker trekker frem som en ulempe med Metavision er at det tar for lang tid å logge seg på. Siden pro- grammet er så stort og tungt har det skjedd at når Aker som lege har åpnet opp Dips for å sjekke en pasientjournal, har ikke Metavision oppdatert seg og forblir på forrige pasient. - Da kan man fort ende opp med å ordinere feil medisin til pasienten fordi man har tilgang til feil informasjon, og det kan bli en farlig situasjon, sier han. En annen utfordring som Lars M. Aker trekker frem er at systemet har Ellen Kathrine Aksnes er avdelingsoverlege og overlege på ortopedisk avdeling Ullevål og medlem av ortopedisk klinikk. Hun har vært med på å bestemme at klinikken ikke skal bruke Metavision inntil videre. IT-PLATTFORMER Foto: Caroline M. Svendsen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy