Overlegen nr. 3 - 2019

Se instruksjonsvideo på medisininstruksjoner.no Ønsker du mer informasjon se felleskatalogen.no Medisinsk informasjonstelefon: Tlf: 469 18 001 Hverdager kl 10-14 SANO.TJO.19.09.0242 | August 2019 | sanofi-aventis Norge AS Professor Kohts vei 5-17,1366 Lysaker,Norge | +47 67 10 71 00 | sanofi.no Medisinsk informasjonstjeneste: +47 46 91 80 01 (kl 10-14) | Grafisk fremstilt av Sanofi NYHET x 2 Toujeo DoubleStar – Pennen som inneholder flere insulinenheter enn noen annen basalinsulinpenn 1-4 Ny refusjon Toujeo ® : Kan nå skrives på blå resept ved type 2 diabetes, også av allmennleger 5 Toujeo ® en gang daglig ved type 1 og type 2 diabetes, virker opptil 36 timer 6-8 DoubleStar ™ DoubleStar ™ • 900 enheter i pennen 1 • Opptil 160 enheter i en injeksjon 6 Toujeo ® : Indikasjon: Behandling av diabetes mellitus hos voksne. 9 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 10 Vanligste bivirkninger: Hypoglykemier, reaksjoner på injeksjonsstedet og lipodystrofi. 11 Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes til behandling av diabetisk ketoacidose. 12 Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 1 diabetes mellitus. Refusjonskode: ICPC:T89 – Diabetes type 1. ICD: E10 – Diabetes mellitus type 1.Vilkår nr: 180, 181.Vilkår 180: Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: Hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken – store blod - sukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll. 181: Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet. 5 Behandling av diabetes mellitus type 2. Refusjonskode: ICPC:T90 – Diabetes type 2. ICD: E11 – Diabetes mellitus type 2. Vilkår nr: 244.Vilkår 244: Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier. 5 1.Toujeo SPC 13.06.2019 pkt 2. 2.Lantus SPC 15.02.2019 pkt 2. 3.Tresiba SPC 12.11.2018 pkt 2 4.Levemir SPC 09.04.2018 pkt 2 5.Toujeo felleskatalogtekst 30.07.2019 6.Toujeo SPC 13.06.2019 pkt 4.2 7.Toujeo SPC 13.06.2019 pkt 5.1 8.Toujeo SPC 13.06.2019 pkt 5.2 9.Toujeo SPC 13.06.2019 pkt 4.1 10.Toujeo SPC 13.06.2019 pkt 4.3 11.Toujeo SPC 13.06.2019 pkt 4.8 12.Toujeo SPC 13.06.2019 pkt 4.4 ✔ ✔

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy