Overlegen nr. 3 - 2019

OVERLEGEN 3-2019 38 I nnlegget ble publisert i sin helhet på yngreleger.no og spredd videre på sosiale medier. Diskusjonen om hvor- dan man behandler hverandre på jobb har rast siden. Vi utfordret Arne Refsum, tidligere leder av Overlegeforeningen, og Eivind Valestrand, tidligere leder av Norsk medisinerstudentforening, til å diskutere hvordan man skal jobbe for å sikre et godt arbeidsmiljø. Begge begynner med å slå fast at slike episoder er uakseptable. - Jeg tror de aller fleste jobber aktivt, både med seg selv og andre, for å unn- gå at slike ting skjer. Samtidig er det nok ingen steder som greier å unngå denne type hendelser i sin helhet. Derfor er det helt avgjørende at man har gode rutiner, slik at man kan snakke ut om hendelsen og jobbe seg gjennom den. Det handler om å ha en god kultur for åpenhet og jobbe med måten vi gir hverandre tilbakemeldinger på, sier Valestrand. Handler om forventningsavklaring Refsum mener at forventningsavklar­ ing er et sentralt nøkkelord. Spesielt når man snakker om forholdet og samspillet mellom nye og erfarne leger. - Når vi snakker om de som noen kaller GGG, altså gretne gamle gubber, så eksisterer det nok svært ulike fore- stillinger om hva en LIS skal og ikke skal kunne. Dette kan selvsagt lede til frustrasjon for begge parter. Det er store individuelle forskjeller på både overleger og LISer, så det er helt avgjørende at man har mulighet til å avklare hvor listen for både ledelse og forventet kunnskapsnivå skal ligge. Både Valestrand og Refsum mener at situasjoner som forlater en LIS i dyp fortvilelse er i den ekstreme enden av skalaen. De sier at mye kan og må gjø- res for å forebygge uønskede hendelser og for å bygge et klima for gode disku- sjoner. - Målet er en arbeidshverdag som er preget av respekt og trygghet. Gjør vi kulturen bedre, så gjør vi hverandre bedre. Vi overleger må gå foran, sier Refsum. Uoppnåelige standarder Media og populærkultur har gjennom tidene ført til et idealisert bilde av legestanden. For mange yngre leger kan dette bildet bli et fjell som er vanskelig å bestige. - I tillegg kan nok vi erfarne leger være med på å bygge opp under fore- stillingen om ideallegen, som har en nærmest evig tilstedeværelse på jobb, enorm dedikasjon, høy effektivitet og høy faglig standard. Det er klart det er vanskelig for unge leger å levere på alt dette fra dag én, forteller Refsum. - Vi må heller ikke lukke øynene for at vi har en prestasjonskultur, som kan gjøre det vanskelig å innrømme feil. For å bli selvstendige, må vi unge leger få og ta ansvar. Ikke minst må vi lære «Bøllete bakvakter» - bedre arbeidsmiljø gir en bedre helsetjeneste I vinter sendte tillitsvalgt Per-Kristian Jensen ved UNN ut en fellesmail til alle overlegene ved sykehuset. Bakgrunnen var en episode der en fersk LIS skal ha blitt tøft behandlet av en overlege med bakvakt. Jensens beskjed var tydelig: Man kan ikke fortsette å oppføre seg slik. Tekst Daniel Wærnes, senior kommunikasjons- rådgiver ved Samfunns­ politisk avdeling, Dnlf ›› Arne Refsum Eivind Valestrand

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy