Overlegen nr. 3 - 2019

LEDERFORUM: og markerer dette med å etablere en egen spalte. over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover. fordi man setter forskning lavere på prioriteringslisten av hensyn til bud- sjettet, kan få enorme konsekvenser. En medisinsk leder bør alltid kjempe for vitenskap og forskning som kjerne- verdier og være talsmann for disse. Administrasjon er nært knyttet til ledelse, og administrative evner er en kunst i seg selv, et eget mål for leder- skap. Men altfor ofte blir administra- sjon klumpet sammen med andre opp- gaver. Når det skjer, blir medisinsk leder fanget i en labyrint av regelverk og papirarbeid og dermed isolert fra oppgaver og relasjoner som er avgjør­ ende for å lede et bredere medisinsk team. I det øyeblikket lederen mister bakkekontakten og kontakten med de man skal lede, er slaget tapt. Helsevesenet står overfor en fremtid med mange utfordringer, og gode ledere er viktigere enn noen gang. Derfor bør sykehusene prioritere å få frem unge ledertalenter og legge til rette for at de kan få utvikle seg til å bli gode ledere. En viktig egenskap hos en god leder er nettopp å gjenkjenne spirende leder­ talenter og kunne delegere ansvars­ områder til disse, gjerne på et tidlig stadium. Vi er ikke klare til å møte morgendagens utfordringer før neste generasjons ledere er klare til å overta fakkelen. • Nezar er som leder både en selfmade batman og en farsskikkelse med et KGB-aktig tilsnitt med DIPS tilgang hjemme. Han er oppmerksom sine ansatte og lydhør for tilbakemeldinger for å skape forbedring samtidig som han stiller krav tilbake og aldre gir urealistiske forventninger. Han er uthold­ ende, alltid i utvikling, faglig fokusert og tør å tenke nytt i et etablert system. Heidi Marthea Tomtum Runningen - lege i spesialisering i indremedisin, Sykehuset Østfold Nezar har en egen evne til å se hver enkelt av oss, lytte til oss og gå i dialog om utfordringer dukker opp. Han har opparbeidet seg stor tillitt blant oss underordnede. Nezar er ambisiøs, har tydelige og høye faglige mål og han har bygd opp et godt lærings- miljø. Han er et godt eksempel på en leder som har åpenhet og samarbeid som strategi - motsatsen til fryktkultur. Lars Magnus Aker - lege i spesialisering i indremedisin, Sykehuset Østfold Nezar er en god leder fordi han har empati med pasienter og ansatte. Han er faglig dyktig og flink til å videreformidle sin kunnskap. I tillegg er han veldig god til å fordele ansvar slik at alle har mulig- het til utvikle seg og å føle seg som en del av teamet. Han motiverer oss hver eneste dag til å bli bedre. Peter Deeg - konst. overlege akuttmottaket, Sykehuset Østfold Nezar Raouf er fremfor alt en nytenkende og kreativ leder, som på kort tid har klart å forbedre og effektivisere driften av akuttmottaket og akutt- medisinen sådan. Han inspirerer med sitt pågangs- mot og interesse for både fag og medarbeidere, noe som har gitt han bred støtte blant både fagpersonell og ledelsen. Mennesket Nezar dyrker åpenhet og samarbeid, og lederprisen er utvilsomt fortjent, da hans kombinasjon av egenskaper virkelig er unik! Filip Gorski - konst. overlege akuttmottaket, Sykehuset Østfold OVERLEGEN 3-2019 41 «I Sykehuset Østfold er vi veldig stolte over at Nezar har fått årets lederpris. Prisen er velfortjent. Inntrykket er at han har fått den fordi han har funnet den gode balansen mellom å stille klare faglige krav og samtidig ta godt vare på sine medarbeidere. Han er også opptatt av å skape god stem- ning, noe som er svært viktig i en hverdag med mange alvorlige problemstillinger og mye å gjøre» Hege Gjessing, adm. direktør, Sykehuset Østfold Kalnes KOLLEGAENES KOMMENTARER: Alle foto: Privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy