Overlegen nr. 3 - 2019

OVERLEGEN 3-2019 42 L andsstyremøtet ble tradisjonen tro åpnet med vakker musikk etter- fulgt av president Marit Hermansen sin tale. Etter ett minutts stillhet for kollegaer som har gått bort siste år, så satt presidenten tonen med sitt fokus på et sterkt offentlig helsevesen og hun snakket engasjert om fastlegekrisen og mangelfull legedekning i kommunene. Presidenten mente at en styrking av samhandlingen mellom kommune­ helsetjenesten og spesialisthelsetjen­ esten er sterkt nødvendig. For syke- husene sin del, så presiserte Marit Hermansen viktigheten av gode tillits- valgte på alle nivå der beslutninger tas. Hun fremsnakket også betydningen av en sterk samlet Legeforening og takket Jus og arbeidsliv-avdelingen og Lege- foreningens sekretariatet varmt for deres enorme innsats for medlemmer og tillitsvalgte det siste året. Dirigenter Anne Mathilde Hanstad og Kristian Fosså var årets dirigenter. De hadde en stram styring med gjennomføring av alle landsstyremøtet sine saker, og med godt humør og treffende replikker, samt omsorg og veiledning ovenfor nye deltagerne på møtet, så ble møtet gjennomført på en utmerket måte. Helsepolitisk debatt Helsepolitisk debatt ble i år gjennom- ført med temaet «Samhandling». Kon- feransier var Are Brean, sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening, og han gjennomførte debatten på en strålende måte. Fokus var på «5% pasientene» som forbruker 50% av helsetjenestene. Disse pasientene er de mest uorganiserte, de mest lavmelte og de sykeste. Utfordringen med sam- handling, er at disse 5%-pasientene er ikke de samme individene på sykehus og i kommunene, slik at det er vanske- lig å enes omkring koordinering av helsetjenester hos disse. LANDSSTYREMØTET 2019 Årets landsstyremøte, som er Legeforeningens øverste organ, ble arrangert i sørlandsperlen Kristiansand. Selv om været varierte fra strålende solskinn til plaskregn og tordenbyger; så gjenspeilte været passende nok debattene og stemningen inne i salen i løpet av de tre dagene møtet varte. Foto: Thomas Barstad Eckhoff ›› Av Geir Arne Sunde, nestleder Of Sentralstyret i Dnlf for 2019-2021. Fra venstre: Clara Bratholm, Geir Arne Sunde, Kristin K. Utne, Marit Karlsen, Marit Hermansen, Ole Johan Bakke, Anne-Karin Rime, Nils Kristian Klev, Frøydis Olafsen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy