Overlegen nr. 3 - 2019

OVERLEGEN 3-2019 46 O verlegeforeningens leder, Jon Helle, åpnet møtet med å ønske alle velkommen, samt ta delegatene og gjester med på en reise gjennom Norge på langs og på tvers. Kongehusets be- tydning i krisesituasjoner ble særlig trukket frem som et samlende element for det norske folk, og dette måtte natur- ligvis ende med en guidet tour foran Slottet i heller senere regnfulle natte­ timer. Første møtedag bestod av en del forelesninger. Forelesningene hadde tema som ble benyttet som grunnlag for arbeidsgruppene, Clinical leader­ ship og Challenges for hospital doctors today, under 72nd AEMH-PlenaryMeet- ing, som offisielt ble åpnet dagen etter. Forelesningene omhandlet helse­ økonomi, legers rolle i ledelse av helse- tjenesten, endringsledelse, Junior Doctors’ tanker om klinisk ledelse samt viktighet av strukturert medisinsk utdanning i Europa. Karin Båtelson, AEMH-vice president og leder av Sykehuslegene i Sverige, gjorde som vanlig en fremragende innsats. Av gjesteforeleserne må særlig Anja Tuulonen, Prof. MD, som er head of department, Tays Eye Center, Tampere University Hospital, trekkes frem. Det var med en sjelden naturlig trygghet og kontroll, hun tok oss gjennom sin reise som leder. Vlad Tica, tidligere vice president, hadde ansvar for å legge frem saken om Clinical leadership på vegne av Board of Academy, som etter litt undersøkelse kan se ut som om faktisk kun består av en utpekt person på dette tidspunkt, Dr. Tica selv. For demokratiske skandi- naviske sjeler gir dette smågysninger gjennom hele kroppen, men saken i seg selv, kan vi støtte. AEMH jobber frem mot å ha en europeisk sertifisering for leger i ledelse, som man ser for seg skal kunne bli et erfarenhets- og kvalitets- stempel på sikt i Europa. Det skal legges til rette både for leger som allerede inne- har lederstillinger, men også for yngre leger som kunne tenke seg å bli ledere. Det som er en fast post på programmet er at de deltakende land legger frem sine «national reports». De forteller at selv om problemene vi baler med kan ha likheter, er det store forskjeller på spesialisthelsetjenesten i Europa. En mismatch mellom oppgaver og ressurser er det i alle land, men tilgangen på spesialister er større i nord og vest enn i sør og øst. Noen lands rapporter var på en side og tok opp et eller to aktuelle temaer. Andre var flere sider, og det var litt uklart hva som var hovedfokus og strategi. Østerrike har et forsikringsbasert finansieringssystem med helsefor­ sikring og sosialforsikring. Antallet forsikringsselskaper er vedtatt kraftig redusert og myndighetene forventer med det en reduksjon i utgiftene. Det hadde den østeriske delegasjonen liten tro på. De var bekymret for mangelen på spesialister med store årskull som går på pensjon det neste tiåret og for svak rekruttering. Som i Norge var det fokus spesialistutdanningen. Belgia hadde problemer med under- skudd i sykehusene og mente at man hentet penger til drift fra doktorenes lommer. Litt uklart hvordan? Syke- Når Skandinavia møter Europa - AEMH, Oslo 2019 Norsk overlegeforening arrangerte dette årets AEMH-møte, (europeisk overlegeforening) fra 9.-12. mai i Oslo, etter å ha meldt seg frivillig under fjorårets møte i Lisboa. Årets konferanse hadde som overordnet tema Clinical leadership - An European Project. ­ Av Janne K. Bethuelsen og Ulla Dorte Mathisen ›› Jon Helle ønsker velkommen til Norge.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy