Overlegen nr. 3 - 2019

OVERLEGEN 3-2019 6 Sentermodellen St. Olavs hospital består av flere lokalisasjoner, men hoveddelen ligger ved Nidelva, på Øya, midt i Trondheim. Å samle det meste av spesialist­ helsetjenesten på Øya var gjenstand for høylytt politisk debatt på 90-tallet, men det ble til slutt politisk enighet om å bygge det nye regionssykehuset på den eksisterende sykehustomten. ›› Av Lindy Jarosch-von Schweder, styremedlem Of, konserntillitsvalgt Helse Midt S ykehuset på Øya ble bygd etter den såkalte sentermodellen. I idégrunnlaget heter det at «Sykehuset skal bygges på samarbeid i en helhetlig helsetjeneste, med medisinsk faglig kompetanse, pleie, omsorg og med- menneskelighet konsentrert mot pasienten». Målet var «pasienten i sentrum» etter internasjonale trender. Det hevdes at noen også ønsket å ut­ fordre sykehusets hierarki og det var ikke fritt for kommentarer som «nå skal doktormakten brytes». Sykehuset ble bygd i to faser hvorav Nevrosenteret, Laboratoriesenteret og Kvinne-barn-senteret ble ferdigstilt i fase 1 i 2005-2006. Bevegelsesenteret, Akutten, Hjerte-Lunge-senteret, Gastrosenteret, Kunnskapssenteret, rehabilitert 1902-bygg og Forsynings- senteret ble ferdigstilt i fase 2 i perio- den 2008 til 2013. Sykehuset ble altså delt opp i organspesifikke kliniske sentre der de viktigste delfunksjonene ble lagt nær hverandre. Siden er 1930- bygget pusset opp og huser i dag admi- nistrasjonen. Senter for psykisk helse er ikke påbegynt, men påtenkt i lang- tidsbudsjettet (https://helse-midt.no/ nyheter/2018/krevende-langtidsbud- sjett). Sentermodellen skulle bidra til et fullintegrert universitetsklinikk, hvor problembasert læring for medisinstu- denter ble godt ivaretatt. Derfor ble undervisnings- og forskningsarealene integrert med arealer for klinisk drift. De ulike byggene har nokså lik opp­ bygging, eks. poliklinikk/dagfunksjoner og spisesteder i 1.etg, og universitets- funksjoner i 3. etg. Dette binder syke- huset sammen på tvers. Innimellom byggene er det fine parker og hager som alle kan benytte seg av, og har medført flere arkitekt­ priser, bl.a. Bolig- og byplanprisen (2014) og Design & Health international Academy Award (2014). Sentermodellen skulle bidra til bedre logistikk og økt effektivitet, samt spare minst 100 millioner til drift hvert år.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy