Overlegen nr. 3 - 2020

16 Utgiver: Norsk overlegeforening Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 / Fax 23 10 91 50 of@legeforeningen.no www.legeforeningen.no / overlegeforeningen Redaktør: Arild Egge E-post: arild.egge@ous-hf.no Redaksjonskomité: Anne-Karin Rime, Arne Laudal Refsum og Edith Stenberg Annonser: Media-Aa Marketing Postboks 240, 1401 Ski T: 64 87 67 90/ 900 43 282 arne@aamedia.no Foto: Edith Stenberg, Thomas Barstad Eckhoff, privat, Scanpix, Adobe Stock Forsiden: Are Grønsund Opplag: 10.500 eks. Grafisk produksjon: Merkur Grafisk AS Postboks 25, Kalbakken, 0901 Oslo Merkur Grafisk er godkjent som svanemerket bedrift. S V A N E M E R K E T Bladet foreligger i nettutgave på foreningens nettside der alle lenker er direkte tilgjengelige Frist for innlegg til neste utgave 01.11.2020 50 34 Forsidebilde: Seilbåter ved Arisholmen Copyright - Gjengivelse av innhold er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra forfatter(e) og redaksjon 3 6 8 10 14 16 18 19 22 24 29 34 37 38 40 42 43 47 50 53 56 58 NO - 1430 12 Kjære kolleger Of-leder Helse - velferdsstatens gjøkunge? Er det sant? Eller kanskje ikke? Ansatte i Helse Midt-Norge tar med hele arbeidsflaten hjem Samskaping der helse møter IKT Hvor ble det av den forskende klinikeren? «Haukugla» Hva er gevinsten hvis pasienten i større grad får muligheten til å kontrollere sin egen helsetilstand og ta enkle prøver hjemme? Forskning er ikke bare en lovpålagt oppgave, men også nødvendig for å sikre gode fagmiljø og høy kvalitet i pasientbehandlingen Hemmere og fremmere for innovasjon i helsetjenesten Korona New York Morten Rostrup Intervju med Bjørn Atle Bjørnbeth, ny direktør for OUS Noen tanker om prioritering Leger må snakke med leger Presentasjon av foretakstillitsvalgte for overlegene 60 års jubileum for Norsk overlegeforening Den arbeidsrettslige betydningen av å ha tiltrådt en stilling For mye utbetalt lønn - hva nå? Kjenner du til Ukom? Utredning etter tilfeldige funn i skjoldbruskkjertel og binyrer https://overlegen.digital/

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy