Overlegen nr. 4 - 2013

OVERLEGEN 4-2013 15 å neve noen. I 2013 gjennomførte vi en ny medarbeiderundersøkelse for å evaluere tiltakene. 30 % av respondentene svarte at de iverksatte tiltakene har medført at de har endret sine livsstilsvaner. At våre ansatte velger å benytte deler av sin fritid sammen med kollegaer på aktiviteter i regi sykehuset er noe vi tror bidrar vesentlig til å bygge organisasjonskultur, fellesskap og samhold. Ledere som tilretteleggere Det er sentralt at våre ledere beskytter sine ansatte mot unødvendig byråkrati og arbeidsoppgaver som tar fokuset bort fra det faglige. Ledere med strategiske evner og samtidig en jordnær stil vinner tillit og troverdighet. I boken «Sykt bra» blir vår klinikksjef ved kirurgisk klinikk Lars Vasli løftet frem som en leder som skaper samhold, kvalitet i tjenestene og fornøyde pasienter og ansatte. Å skape en positiv stemning og en opplevelse av alt er mulig, er en av årsakene til at Lars også utenfor sykehuset blir ansett for å være et forbilde som leder. Lars Vasli er lederen som både behersker det å peke ut retning for avdelingens utvikling, samtidig som at ingen arbeidsoppgave er «under hans verdighet.» Han går inn og assisterer ved operasjoner ved sykdom og annet fravær , og fører reiseregningen for den enkelte lege for å frigjøre deres tid til pasientarbeid. Så hvorfor skulle ikke sykehusansatte være de mest fornøyde arbeidstakere? Sykehus er kompetansebedrifter og medarbeiderne stiller høye krav til gode forhold for utøvelse av sitt fag. Dette for å sikre et kvalitativt godt behandlingstilbud for pasientene, Det skal vi som er ledere være glade for. • Universitetet i Oslo Norges fremste lederutdanning for helsesektoren: Erfaringsbasert mastergrad i helseadministrasjon Søknadsfrist: 1. mars 2014 Spennende fagmiljø Ved avdelingen vil du møte de fremste forskerne innen helseledelse, helseadministrasjon og helseøkonomi i Norge. Våre forskere arbeider med aktuelle helsepolitiske spørsmål i nært samarbeid med helseforvaltningen og helsesektoren for øvrig. Inspirerende studentmiljø Studieperioden gir deg en unik mulighet til å møte andre framtidige ledere i helsetjenesten gjennom gruppeprosesser, samarbeid og ekskursjoner. Du blir del av et nettverk som møtes etter studiet gjennom årlige samlinger. 1 1/2 års studium, med muligheter for deltidsstudium Studiet starter i midten av august og krever fulltids deltakelse i høstsemesteret, samt en uke i januar og to dager i februar. I vårsemesteret skal det også tas to valgfrie ukeskurs. Tredjesemester er avsatt til arbeid med masteroppgaven. Andre og tredje semester kan tas over en lengre periode. Studiet er gratis med unntak av semesteravgiften. Opptak Det kreves utdanning fra minimum bachelornivå, samt minst tre års erfaring fra helsesektoren. Ved søknaden må du legge ved et motivasjonsbrev, hvor du begrunner hvorfor du vil ha nytte av utdannelsen, samt et anbefalingsbrev fra arbeidsgiver eller annen referanseperson. Søknadsskjema: se våre nettsider. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Postboks 1089 Blindern, 0317 Oslo Det erfaringsbaserte masterprogrammet i helseadministrasjon er et høyere studium med 30 studieplasser. Gjennom studiet skal studentene utvikle ferdigheter som er nødvendige for ledelse i helsesektoren. Det blir blant annet lagt vekt på ledelse av utviklings- og omstillingsprosesser, analyse og forståelse av endringer i befolkningens bruk av helsetjenester, helseøkonomi og vurdering av kvalitet og effektivitet i helsesektoren. http://www.uio.no/studier/program/helseadministrasjon-master/

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy