Overlegen nr. 4 - 2013

OVERLEGEN 4-2013 20 Hun forklarte at etter 40 år i sykehuset ville hun nå ta bladet fra munnen. Ganske ustø i form, men likevel bestemt, gikk hun gjennom et godt forberedt innlegg. Hun beskrev eget arbeidsmiljø. Gode kolleger til tross, hun opplevet at meningen med innsatsen svant mellom hendene hennes. Økonomi helt opp i pasientens seng, manglende mulighet til å lære opp, økt gjennomtrekk og svikt i omsorgen for den enkelte. Det ble dørgende stille i salen da stemmen brast i gråt. Vi visste det hun sa var viktig, og at det var derfor vi satt der. At det går fortere, at sykehusene er mer overfylte enn noen gang, at det er mindre tid til pleie og omsorg til den enkelte. Vi visste at det skurrer, vi visste hun hadde rett. Vi satt helt stille. Svaret fra lederen var så forunderlig lett og ubekymret. Det er frivillig å arbeide i denne klinikken. Det er bare å finne seg jobb et annet sted det. Tilbake til visjonene. Hva legger vi i arbeidsmiljø? Så mangt naturligvis. Minst er det asbest, avtrekk, støy og riktig arbeidsposisjon. Det er erstattet av omstilling, nedskjæring, tidsmangel, gjennomtrekk og vikarer. Men mest er arbeidsmiljø opplevelse av mening, samhold, og å være ønsket. Fusjonen av sykehusene i Oslo har forårsaket mye uro. Den første tiden var preget av en stram mediestrategi ledet fra Helse Sør-Øst. Vi var mange som ikke gjenkjente bildet som ble skapt. Vi oppdaget også at vi våre frustrasjoner var til forveksling like på tvers av ulike avdelinger og de ulike sykehusene. Sykehusets egen medarbeiderundersøkelse fanget ikke opp problemene vi sto oppe i. Da bestemte vi oss for å gjøre en systematisk undersøkelse av oppfatninger i legegruppen. Svarene vi fikk var foruroligende. Den første medarbeiderundersøkelsen gjennomførte vi rundt årsskiftet 2010-11. Den omfattet fire av sykehusets 9 klinikker. I vår gjennomførte vi en større undersøkelse blant overleger i hele sykehuset. Også denne gav mange foruroligende svar. Leger opplevde at arbeidsmiljøet ble verre, og tilskrev dette omstillingsprosessen. Mange har åpenbart opplevet fusjonen Arbeidsmiljø i omstilling Asbest, avtrekk og støy er erstattet av omstilling, nedskjæring og vikarer Innlegg av styremedlem Christian Grimsgaard For noen år siden overvar jeg et allmøte i en av sykehusets klinikker. Foranledningen var frustrasjon blant de ansatte. Lederen doserte om behovet for endring, om demografiske utfordringer og nye behandlingsmuligheter. De fleste hadde vel hørt dette før. Men LEAN og SWOT utlegninger ble avbrutt av en eldre sykepleier som ba om ordet. ›› 8.12 Jeg vurderer å tre inn i lederstilling i sykehuset Alternativer Prosent Verdi 1 Helt uenig 53,4 % 402 2 Ganske uenig 13,5 % 102 3 Verken enig eller uenig 15,7 % 118 4 Ganske enig 3,9 % 29 5 Helt enig 2,0 % 15 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 11,6 % 87 Total 753 8.13 Jeg vurderer å slutte ved sykehuset Alternativer Prosent Verdi 1 Helt uenig 18,6 % 141 2 Ganske uenig 17,9 % 136 3 Verken enig eller uenig 26,4 % 200 4 Ganske enig 16,8 % 127 5 Helt enig 12,3 % 93 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 8,0 % 61 Total 758 3. Hvordan har omstillingene påvirket kvaliteten på pasientforløpene? Alternativer Prosent Verdi 1 Kraftig bedring 0,1 % 1 2 Bedring 2,8 % 21 3 Ingen endring 24,4 % 185 4 Forverring 52,6 % 399 5 Kraftig forverring 12,6 % 96 6 Vet ikke / Ikke aktuelt 7,5 % 57 Total 759

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy