Overlegen nr. 4 - 2013

OVERLEGEN 4-2013 28 Christiansen forteller at hun som personal- og organisasjonsdirektør «selvsagt er svært opptatt av arbeidsmiljø», og at dette er et viktig innsatsområde i Helse Vest. – Vi har veldig mye aktivitet på dette området. Vi har et systematisk arbeid på mange ulike felt, og en strategiplan som inneholder tiltak ut hele 2014. – Kan du si noe konkret om hva disse tiltakene handler om? – Det pågår for eksempel et viktig arbeid gjennom pasientsikkerhetskultur- og kvalitetsprosjektet hvor trygghet og åpenhet er viktige premisser. Vi er opptatt av en åpen og trygg meldekultur både når det gjelder HMS, pasientsikkerhet og kvalitet. Christiansen forteller videre at antallet avviksmeldinger har gått opp – noe hun er glad for. – Vi er veldig opptatt av å følge opp alle meldinger på alle nivå. At antallet meldinger går opp tyder på større åpenhet, og det mener jeg er veldig positivt, sier hun. – Sparer tid og arbeid Christiansen mener også at de i Helse Vest er blitt mer systematiske i det forebyggende arbeidet. – Vi er for eksempel veldig bevisste på de områder der det er særskilte risikoer, og vi har kjøpt bøker og gjennomfører veiledning for ledere, tillitsvalgte og verneombud, forteller hun. – Det er jo blitt veldig viktig å profilere seg på dette med HMS, hvilket også er en viktig del av arbeidsmiljøet. Hvilke områder innen HMS fokuseres det på i Helse Vest? – Det handler mye om god dialog med tillitsvalgte og vernetjenesten. Det er et felles ansvar å holde på og videreutvikle et godt arbeidsmiljø for alle medarbeidere, og jeg opplever at vi har en veldig tillitsfull dialog med legene. Vi samarbeider nå om et stort prosjekt som skal holde på hele neste år, hvor de er svært delaktige. Prosjektet går ut på å fjerne tidkre- vende og unødvendig arbeid med timeavtaler og ventelister, forteller Christiansen. – Vi har for eksempel hatt utford- ringer med ventetider og fristbrudd på poliklinikkene. Gjennom et tett samarbeid med svært dyktige leger har vi over tid utviklet støtte for nye arbeidsprosesser og fått et kunnskapsgrunnlag som gir en helt ny dialog og diskusjon om dette, sier hun. Der de før har brukt mye tid på å replassere og organisere pasienter som har avlyst, utsatt eller ikke møtt til sine timer, har de nå et stort felles prosjekt for å få flere pasienter til å møte til sine timer og planlegge med lenger tidshorisont, forteller Christiansen. – Det sparer leger og andre kollegaer på poliklinikkene for mye frustrasjon og er dermed med på å bedre arbeidsmiljøet. Selvsagt skal prosjektet også bidra til at vi får kortere ventetider til glede for pasientene. Balanse i arbeidstiden For undertegnede kan det virke som om mange leger (inkludert min far) nærmest «trygler» om lenger arbeidstid – og at de dermed kanskje kunne være utfordrende å forholde seg til i HMS-arbeid. Det vil imidlertid ikke Christiansen gå med på. – At leger skulle ønske seg lengre arbeidstid er helt nytt for meg. Det har jeg ærlig talt aldri opplevd. Vi jobber dessuten også med et stort prosjekt som vil gi balanse i arbeidstiden for alle grupper i Helse Vest, hvor også legene er svært delaktige, sier hun, og legger til: – Jeg opplever at legene er like opptatt av å ha en god og planlagt arbeidsdag som alle andre. – Også leger ønsker en god arbeidsdag Personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest, Hilde Christiansen, mener leger har blitt langt mer opptatt av HMS og arbeidsmiljø de siste ti årene. Samtidig er hun bekymret for en økende trend hvor medarbeidere blir utsatt for sjikane og trusler om vold på arbeidsplassen. Intervjuet av Petter Egge ››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy