Overlegen nr. 4 - 2013

OVERLEGEN 4-2013 29 – Så du synes ikke det er vanskelig å drive et systematisk HMS-arbeid med leger som gruppe? – Nei, overhodet ikke. Jeg har vært i denne rollen siden 2002, og synes det har vært en veldig fin utvikling. Det er klart jeg gjerne skulle sett enda mer interesse, men det blir feil å si at leger ikke er opptatt av dette. Det er klart, vi har kanskje forskjellige utgangspunkt, men jeg opplever også at vi har et veldig godt samarbeid. – Foruten arbeidstid, hvilke områder opplever du da at legene er opptatt av? – De er også opptatt av å være med å planlegge og se hvordan vi kan forbedre arbeidsmiljøet. Jeg opplever at de er veldig balanserte i dette – de er opptatt av alles ve og vel på arbeidsplassen, fordeling av arbeidstid, meldekultur og så videre. Vold og trusler på jobb Christiansen forteller at hun synes legers innstilling har endret seg betydelig i løpet av hennes periode. – Ja, jeg synes virkelig jeg har vært med på en utviklingsreise. Det har blitt mye mer engasjement blant leger, og større forståelse for HMS-arbeid, sier Christiansen, og fortsetter: – Det er ikke dermed sagt at vi er der vi skal være, det vil vi nok aldri. Men en kombinasjon av økt fokus og bedre innstilling til heleHMS-perspektivet har gitt en veldig god utvikling de siste 10 årene. Hun påpeker at hun i sin stilling også må se fremover, og dermed likevel har noen bekymringer. – Jeg er bekymret for økende vold og trusler mot våre medarbeidere. Det er en samfunnstrend som presser våre kolleger, og noe vi vil prøve å løfte frem de neste årene. – Betyr det at vold og trusler er noe som stadig forekommer mot leger i Helse Vest? – Ja, det er en økende utfordring blant våre kolleger, det ser vi på det som blir meldt inn. Vi er opptatt av at legene og alle våre medarbeidere skal ha en trygg arbeidsdag, og da må vi engasjere oss i dette som en del av samfunnsdialogen, sier Christiansen. – Prosedyrer er gull verdt – Det er blitt strenge krav til at alle arbeidsplasser skal ha dokumenterte prosedyrer, regelverk, og kontrollordninger for det ene og det andre. Kan alt dette bli litt for mye som «skuebrød»? – Får man ut resultater av det som er tenkt med HMS-arbeidet, er prosedyrer gull verdt. Men det må ikke handle om antall meter med papir – det er først når man får satt dette ut i praksis at det har en verdi. Hun forteller at de i hele foretaksgruppen Helse Vest har vært igjennom en forenkling av sine prosedyrer. – Det er nettopp fordi vi er opptatt av at dette ikke skal være en ryggdekning, men praktiske verktøy. Og når man får prosedyrene inn i hverdagen, som for eksempel ved å ta ti minutter ukentlig vernerunde på hver avdeling, mener jeg de er et gode, avslutter Christiansen. •

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy