Overlegen nr. 4 - 2013

OVERLEGEN 4-2013 30 Helsetjenesten er en krevende arbeidsplass. Avgjørelser som kan få stor betydning for pasientenes helse kan være kompliserte, må ofte tas raskt og i samarbeid mellom flere involverte. Et godt arbeidsmiljø legger gode rammer for godt teamarbeid, oppmerksomhet på oppgavene og reduserer stress som i verste fall kan medføre feil. Ansatte utgjør den viktigste innsatsfaktoren for god kvalitet. For å kunne yte optimalt, må forholdene legges til rette for at helsepersonell skal kunne bruke sin kompetanse klokt. Godt arbeidsmiljø er avgjørende for pasientsikkerheten. Felles innsats avgjør Betydningen av godt arbeidsmiljø på sykehus er ikke grunnleggende forskjellig fra betydningen i andre deler av samfunnet. For bare noen dager siden ble Strømsgodset seriemester i fotball. Det gjorde de til tross for at andre klubber har langt større ressurser og mer profilerte spillere. Men Strømsgodset har lagt sten på sten gjennom flere år. Både spillere og ledelse har hatt en felles visjon; - Å bli best. På geriatrisk avdeling ved Haugesund sykehus har de lykkes med en annen ambisjon; - å redusere fall, trykkskader og urinveisinfeksjoner blant pasientene. På en kalender krysser de av med grønt for dager uten skader eller fall. På dager med pasientskade blir det rødt kryss. Dette motiverer de ansatte til å tenke etter hva mer de kan gjøre for å unngå skader. Hverken fotballspillere eller sykehusansatte oppnår særlig mye på egenhånd. Som de fleste steder ellers i samfunnet er det summen av felles innsats som avgjør. Intern uro, mangel på engasjement og usikkerhet skaper sjelden vinnerlag. Det gjør derimot felles mål, engasjement og lagfølelse. Ledelse viktig Arbeidsmiljø er et lederansvar. Evne til å se medarbeidere, gi tilbakemeldinger og evne til å lytte, kombinert med åpenhet og tydelighet er viktige stikkord. Ikke minst i en tid hvor mange ansatte føler at de er i en tilstand av stadig omorganisering. Men det er ikke alt en leder kan gjøre noe med. Irritasjon over manglende IKT-løsninger og nedslitte bygg og teknisk utstyr virker sjelden i positiv retning på arbeidsmiljøet, samtidig som mange ledere vil oppleve at de har liten innflytelse på situasjonen. Det krever mye å motivere til innsats samtidig som man opplever å ikke få de rammevilkårene man mener er en nødvendig forutsetning. Likevel må man som leder fokusere på det positive. Det kan nok til tider være den mest krevende lederoppgaven av alle. Og bare så det ikke er noen tvil; - det er store forskjeller på å lede en avdeling på et sykehus og et fotballag. Ingen dør av å rykke ned. Lærende organisasjoner Heldigvis er det slik at det aller meste av det som skjer på sykehus går bra. Og det er viktig å lære av det som fungerer godt - og gjøre mer av det. Men når det skjer feil, vil et åpent og trygt arbeidsmiljø kunne bruke feil til læring - og gi muligheter for forbedring både av ferdigheter og organisering av tjenestene. De som jobber i helsetjenesten vet at gode internmøter på sykehusavdelinger er en svært nyttig læringsarena. De siste årene har vi tatt disse erfaringene videre - vi samler kunnskap om feil og avvik systematisk, inkluderer brukernes opplevelser, er åpne om hva vi finner og jobber aktivt med forbedringsarbeid. Det er godt for både arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Kompetanseutvikling og gode arbeidsforhold Arbeidsforholdene må legge til rette for at helsepersonellet skal kunne opprettholde og videreutvikle sine Godt arbeidsmiljø gir trygge hender Innlegg av Helsedirektør Bjørn Guldvog ›› Pasientbehandling på sykehus er et resultat av en felles innsats. Jeg er overbevist om at et godt arbeidsmiljø og trivsel på jobben er en absolutt forutsetning for at vi skal nå målene i pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» - til beste for pasientene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy