Overlegen nr. 4 - 2013

Arne Runde, Sykehuset Telemark Skien Jeg er født vestlending hvilket etternavnet kan gi et hint om, oppvokst flere steder på Østlandet og Tromsø. Som barn av psykiater ble det mye flytting. Gymnaset/videregående gikk jeg på i Skien og studerte medisin ved Katholieke Universiteit Leuven i Belgia fra 1982 til 1989, som for øvrig er verdens eldste katolske universitet fra 1425. Sykehusturnustjeneste i Porsgrunn 1987-88. Ferdig spesialist i generell kirurgi i 1998 (Skien) og ortopedisk kirurgi i 2002. Arbeider på ortopedisk avdeling ved Sykehuset Telemark i Skien som har spredt virksomheten på flere steder. Tillitsvalgtbakgrunn fra Oslo kommunale legevakt i 1993 (kirurgisk), senere tillitsvalgt ved ortopedisk avdeling fra 1998-99, og i Of fra ca.2002. Foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Telemark i noen år, landsrådsrepresentant og styremedlem i Telemark legeforening. Jeg fikk en oppfordring jeg satte pris på og ikke syntes jeg kunne si nei til. Det er interessant og lærerikt å kunne ha en viss grad av medvirkning til gode prosesser i helsevesenet både lokalt og nasjonalt. Jeg håper å kunne bidra til det. Det er i grunnen flere områder jeg ønsker å arbeide med; Arbeidsplaner som er hensiktsmessige og realistiske både i ordinær drift- som lavdriftperioder (les hjelpeplaner sommer). Stillinger med angitt geografisk arbeidssted. Se på sentrale kontra lokale forhandlingsmodeller da dagens modell fungerer heller dårlig ved enkelte steder. Arbeidsgivers disposisjonsrett. Arbeidstid kommer til å bli et sentralt tema tror jeg med et ønske fra arbeidsgiver om større disposisjonsrett av legene større deler av døgnet. Christian Grimsgaard, Oslo universitetssykehus Jeg jobber som ortoped og håndkirurg i Oslo Universitetssykehus. Jeg startet å jobbe som lege ved almenseksjonen på Legevakta i Oslo, har senere jobbet ved sykehus av ulik størrelse, Tønsberg, Horten, Bærum, og nå sist Rikshospitalet. Jeg tror at arbeid i Of-styret gir oss mulighet til å bidra til en bedre utvikling i sykehusene Jeg er opptatt av sykehusorganisering, og vil sikkert engasjere meg på dette området. Vi er allerede godt i gang med innspill til Nasjonal sykehusplan. Ledelse i sykehus. OVERLEGEN 4-2013 50 Spørsmål ved tiltredelse i Overlegeforeningens styre Kort om din bakgrunn og tidligere foreningserfaringer Hva er din motivasjon for å ta på deg en periode i overlegeforeningens styre Har du et særlig område du ønsker å jobbe med i din periode? Velg ett tema du tror kommer til å bli sentralt i den kommende perioden!            

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy