Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 17 prosjekt som har gitt resultater. Aldri før har så mange spesialiststillinger være besatt med faste folk og rekrutteringen til utdanningsstillinger er god. Ved de andre lokalsykehusene er situasjonen mer varierende. Best effekt ser vi der lokale fagfolk tar ansvar selv, med støtte fra HR miljøene. Dette gjelder i Helgelandsykehuset og i enhetene i Narvik og Harstad. Helgelandssykehuset satset med hell på rekruttering fra Tyskland. Vi ser nå også at etableringen av den nye helikopterambulansebasen på Evenes bedrer rekrutteringen av anestesileger i Vesterålen og i Narvik. Prosjekt Helgeland På Helgeland er fagfolk, kommuner og ledelse enige om at det er ikke bærekraftig å ha en struktur slik den er i dag med tre somatiske sykehus, dersom en skal greie å rekruttere folk og kunne yte et spesialisert tilbud til folk. Derfor har vi et prosjekt hvor vi utreder framtidig struktur for tilbudet på Helgeland. Ett sykehus som dekker hele det geografiske området eller et sykehus kombinert med poliklinikk og evt sengetilbud innen indremedisin ved ett eller flere av de andre lokalisasjonene er hovedalternativene. Dette utredningsarbeidet henger godt sammen med diskusjonene som går nasjonalt. Nasjonal helse- og sykehusplan Strukturen på akutt-tilbudet i Finnmark ligger fast. Avstander og kommunikasjoner gjør det nødvendig. I Lofoten/Vesterålen (Nordlandssykehuset) og Ofoten/Sør-Troms (UNN) har vi fire sykehus som hver for seg er ganske små. Her vil det, avhengig av Stortingets beslutninger om Nasjonal helse- og sykehusplan, være naturlig å vurdere hvordan akuttvirksomheten skal håndteres. Dette dreier seg ikke minst om hvor mye fagfolk vi skal ha på hvert sted. Skal alle lokale sykehus ha akuttkirurgi må vi ha 6-8 gastrokirurger. Det er, for å si det forsiktig, svært tvilsomt om dette er fornuftig ressursbruk og om det vil være mulig å rekruttere det nødvendige antall kirurger, intensivsykepleiere og andre grupper. Helse Nord vil foreta utredninger i begge områdene før beslutning tas. • NØKKELTALL 2014 • Ca 14000 årsverk og 17,5 milliarder i omsetning • 60%av kostnadene er lønn • Innkjøpsvolum Helse Nord ca 4,5mrd • Investeringer 2,0 mrd • 45% av landsareal i Norge, inkl. Svalbard • 9%av befolkningen • Prehospital og pasienttransport nesten 1,9 milliarder/år • Avsetning til investeringer 490 millioner + Finnmarksykehuset Sykehusapotek Nord Nordlandssykehuet Helegelandssykehuset Universitetssykehuset Nord-Norge + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 11Somatiske sykehus spesialistsenteret m.m Longyerbyen s.hus 2 Psykistriske sykehus 14 DPS o.l 5 (6) DMS 100 spesialisthjemler 11 luftambulanseenheter 121 ambulanser

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy