Overlegen nr. 4 - 2015

Utgiver: Norsk overlegeforening Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 / Fax 23 10 91 50 www.legeforeningen.no / overlegeforeningen Redaktør: Arild Egge E-post: arild.egge@ous-hf.no Redaksjonskomité: Jon Helle, Arne Laudal Refsum og Edith Stenberg. Annonser: Media-Aa Marketing Postboks 240, 1401 Ski T: 64 87 67 90/ 900 43 282 arne@aamedia.no Foto: Jon Helle, Edith Stenberg, Thomas Barstad Eckhoff, privat, Scanpix, Shutterstock Forsiden: Foto: Robin Strand Opplag: 9.500 eks. Grafisk produksjon: Merkur Grafisk AS Postboks 25, Kalbakken, 0901 Oslo Merkur Grafisk er godkjent som svanemerket bedrift. MILJØMERKET 2041 Merkur Grafisk AS 0672 Bladet foreligger i nettutgave på foreningens nettside der alle lenker er direkte tilgjengelige Frist for innlegg til neste utgave 15.01.2016 40 32 50 38 Forsidebilde: Pepperkakebyen i Bergen. Copyright - Gjengivelse av innhold er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra forfatter(e) og redaksjon 3 4 8 11 12 16 18 20 22 24 26 29 32 34 35 38 40 43 44 46 50 52 54 64 66 Kjære kolleger Sikres eller svekkes «akuttsykehusene»? Nasjonal helse- og sykehusplan Manifest for privatisering Lokalsykehusene Arbeidsdeling og nærhet i nord Tanker om stordriftsfordeler og smådriftsfordeler Har akuttkirurgi i småsykehus noen fremtid? Sykehus uten akutt kirurgi Gode lokalsykehus – ryggrad i vårt land Voss sjukehus – «ei lys framtid ?» Høies plan: Pengenes, ikke pasientenes helsevesen Motsvar til tre morske musketerer Sentralisering og nedleggelser av sykehus i Sverige Centralisering i det danske sygehusvæsen Blør vi Saktere? - fra en lege som jobber lokalt Legeutdanning til Finnmark Edith Stenberg – «Alt for overlegene» i kvart hundre år TTIP og TISA, hva skal vi mene, og når? Reform eller propp – om faste stillinger for leger i spesialisering Fra tillitsvalgt til leder… og hva med overlegen? Jus for leger: Tilsyn med helsetjenesten under revisjon Ambulerende tjeneste og forholdet til tjenestested FaMe: Kjære kolleger FaMe: LVAD, et behandlingstilbud for terminal hjertesvikt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy